Panostamme tutkimukseen ja kehitykseen, sillä ympäristöillä ja tiloilla on merkitystä. Yhdessä toimiminen ja ihmisten verkostoituminen ovat oleellisia oppimisen, kehityksen ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Olemme rakentaneet useita demoympäristöjä, joissa uusia ajatuksia on tuotu kampuksille nähtäville ja pystytty mittaamaan uuden ympäristön vaikutusta ihmisten toimintaan ja kokemuksiin.

Yksi suuren muutoksen koulumaailmaan tuova esimerkki on Oulun normaalikoulun Ubiko-hanke, missä käytimme hyödyksi opettamisen ja oppimisen viimeisimpiä tutkimustuloksia ja toteutimme vanhaan tilaan uuden ajan opetuskouluympäristön.


Demoja on syntynyt runsaasti toimiessamme RYM Oy:n Tekes-hankkeen veturiyrityksenä Oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilat –ohjelmassa 2011-2015:3. Tutkimusohjelman loputtua olemme saaneet käyttöömme runsaasti tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa prosesseihimme sovellettavaksi. http://rym.fi/fi/program/sisaymparisto/

Pohjoismaalainen kampuskehittämisen CARE-projekti

Tekesin rahoittamassa Campus Retrofitting CARE-projektissa opimme kotimaisista ja  pohjoismaisista kampuskehittämisen kokemuksista sekä kerromme suomalaisesta kampuskehittämisestä kansainvälisesti. Luomme yhteisiä pohjoismaalaisia kampuskehittämisen malleja ja referenssejä. Projektin avulla parannamme lisäksi yhteisten kansainvälisten hankkeiden edellytyksiä tähdäten sijoittajia, palveluntuottajia ja uusiakin käyttäjiä houkutteleviin kiinteistöresursseihin. Linkki materiaalipankissa olevaan esitykseen (englanniksi)