Tuotamme ja vuokraamme asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavat tilat kustannustehokkaasti. Tavoitteenamme on tehokas kiinteistöjen ylläpito sekä kiinteistökannan hallinta, sillä kiinteistöjen arvon tulee säilyä myös pitkällä aikavälillä.

SYK Oy:n omistavat kymmenen yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja Suomen valtio. Suomen valtiota edustaa yhtiössä Senaatti Kiinteistöt.

syk_omistusosuudet

Organisoituminen / hallinto

Omistajuus

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistavat pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot 2/3 ja Suomen valtio 1/3. Omistajayliopistot ovat: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet vuosittain. Hallituksen jäsenet ovat Puheenjohtaja Petri Lintunen (hallintojohtaja Tampereen yliopisto), Varapuheenjohtaja Juha Lemström (operatiivinen johtaja Senaatti-kiinteistöt), Essi Kiuru (hallintojohtaja Oulun yliopisto), Kalervo Väänänen (rehtori Turun yliopisto), Matti Paavonsalo, (talousjohtaja Itä-Suomen yliopisto) ja Sami Yläoutinen (ylijohtaja, Valtiovarainministeriö). http://vuosikertomus.sykoy.fi/2016/

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan asettama johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Mauno Sievänen ja jäsenet ovat Anssi Koski, Aki Havia, Juha Uotila ja Samuel Koivisto.

Hallinnointikoodi

Hallinnointikoodi eli Corporate Governance on yhtiökokouksen vahvistama koodisto jonka tarkoituksena on varmistaa hyvän hallintotavan noudattaminen yhtiössä kaikilla tasoilla, edistää yhtiön toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä turvata omistajien tiedonsaanti ja tasapuolinen kohtelu. Hallinnointikoodi löytyy kokonaisuudessaan Materiaalipankista.

Talous

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä talouden laajaan kokonaisuuteen on liitetty kiinteästi myös rahoituksen ja vuokrauksen toiminnot. Näin kokonaistalouden hallinta ja suunnittelu on tehokasta. Investointi- ja vuokralaskenta on keskeisessä roolissa, koska yhtiön investointisalkku on useiden satojen miljoonien suuruinen.

Talouden peruslähtökohdat voidaan tunnistaa kolmen kyvyn perusteella.

  • osingonmaksukyky
  • velanhoitokyky
  • investointikyky

Lainasalkun rakenne ja hinnoittelu on kustannustehokas, näin turvaamme kilpailukykyisen vuokratason. Ylläpidämme korkeaa suojausastetta ja varmistamme siten toiminnan vakauden ja ennakoitavuuden.