Monikäyttöympäristö, Lappeenranta

Rakennushanke – Lappeenrannan Verso-hanke

  • Käynnistyi: 2016
  • Valmistuu: 2018
  • Vuokralaiset: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, yritystilat
  • Toiminta: Opetus, tutkimus
  • Arkkitehtitoimisto: Aihio Arkkitehdit Oy
  • Bruttoneliömäärä: 20 400
  • Paikkakunta: Lappeenranta
  • Kampus: Skinnarila
  • Tavoitteet & lähtökohdat: tilankäytön tehostaminen, monikäyttäjärakennus, palvelut, yhteistilat, yhteistyö

Lappeenrannassa edistetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun tilojen yhteiskäyttöä. Verso-hankkeessa uudistetaan muun muassa yliopiston päärakennusta ja kahta laboratoriota, tehdään yritystilaa sekä uusitaan talotekniikkaa.

Suunnittelussa huomioidaan tarve muuttaa työ‐ ja oppimisympäristöjä monikäyttöisiksi monitilaympäristöiksi. Opetuksesta ollaan siirtymässä oppimiseen, ja opetuksen metodit, mallit ja välineistö kehittyvät.

Tilatehokkuutta on tarkoitus lisätä sekä tiivistämällä toimintoja että nostamalla tilojen käyttöasteita. Tavoitteena on toteuttaa rakennustyöt siten, että kampuksen toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän.