Suomen Yliopistokiinteistöt Oy panostaa kampusten älykkyyteen ja käyttäjien hyvinvointiin

Yliopistojen ja yrityselämän yhteisprojekti Virtuaalinen palveluympäristö-D-projektissa kehitetään uusia palveluja käyttäjää kuunnellen ja kokeilemalla oppien.

Virtuaalinen palveluympäristö-D-projektin (Virpa-D) tavoitteena on luoda maailmanluokan käyttäjäkokemuksia kampusten käyttäjille työn tuottavuuden, oppimisen, arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Projektissa mukana olevat yritykset ja yliopistot muodostavat ekosysteemin, jossa kehitetään uusia, skaalautuvia käyttäjäpalveluita kiinteistö- ja toimitilasektorille. Projekti perustuu kokeilemalla oppimiseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön eri osapuolten välillä. Lisäksi tehdään tutkimusta käyttäjäpalveluiden tulevaisuuden tarpeisiin, käyttäjäkokemuksen muotoiluun, liiketoimintamalleihin, datan keräämiseen ja analytiikkaan sekä digitaalisten alustojen arkkitehtuuriin liittyen.

 Projektin aikana kehitetään uusia käyttäjälähtöisiä palveluja yliopistokampuksille ja sitä kautta myös kansainvälisille markkinoille

Helvar, Lassila & Tikanoja, Sodexo ja Tieto johtavat neljää toimialoja yhdistävää  miniekosysteemiä. Niiden sisällä tuotettavat palvelut jakautuvat neljään teemaan: hyvinvointi, ravintolamaailma, tiedolla johdetut käyttäjäpalvelut ja empaattinen rakennus. Verkostopohjaisessa projektimallissa varmistetaan tulosten kaupallinen hyödynnettävyys konsultoinnin ja pilottien avulla.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on vahvasti mukana kaikissa yo teemoissa demotoiminnan kautta.  SYK toteuttaa ns. digidemoja yhteistyössä Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistojen sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen kanssa.  Demojen yhteisarvo on noin miljoona euroa ja ne valmistuvat kesän aikana.  Demot muodostavat keskeisen kokeilualustan erilaisten digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

– Kampusten palveluiden kehittäminen sekä Smart Campus toimintatapojen tukeminen ovat meille tärkeitä asioita ja haluamme olla aktiivisesti mukana näitä kehittämässä sekä oppimassa lisää monialaiselta ryhmältä. Digidemoissa sisäpaikannus, rakennusten sensorointi ja reaaliaikainen käyttäjäpalaute mahdollistavat entistä parempien palveluiden kehittämisen. Älykäs ja käyttäjäpalautteesta oppiva sekä käyttäjää ohjaava kampus on ikkuna älykkääseen ja ihmisten hyvinvointia parantavaan tulevaisuuteen, uskoo Olli Niemi, SYKiltä.

– Ekosysteemit ovat nykypäivän, mutta myös tulevaisuuden toimintatapa, jossa eri toimijoiden osaaminen yhdistyy koko toimialaa kehittäväksi kokonaisuudeksi. Kiinteistösektorilla innovaatiot ja uudet idea ovat usein piilossa. Kehittäminen, kokeileva oppiminen ja tutkimustahojen mukanaolo tuovat kiinteistösektorille ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Näillä projekteilla muokkaamme myös tulevaisuuden älykkäitä kaupunkeja, sanoo Jarmo Lehto, ekosysteemin koordinaattori.

 Ekosysteemin tuottamilla ratkaisulla merkittävä vaikutus yhteiskuntaan

Ekosysteemi tuottaa merkittävää arvoa yrityksille, tutkimustahoille, yhteiskunnalle ja yksittäiselle kiinteistöpalveluja käyttävälle asiakkaalle. Projektin aikana kehitetään ja kaupallistetaan työkulttuurin muutosta tukevia palveluita, joita voidaan tarjota yrityksille ja yksilöille. Ratkaisujen keskiössä on käyttäjäkokemuksen parantaminen, jonka avulla voidaan tuottaa lisäarvoa, edistää sitoutumista yritykseen ja saada liiketoiminnallista hyötyä. Ekosysteemissä tuotettujen uusien palveluiden vieminen kansainvälisille markkinoille on toimintaperiaatteiden keskiössä. Virpa-D-projektin on arvioitu tuottavan 740M€ uutta liikevaihtoa, 342M€ uutta vientiä ja 1 569 uutta työpaikkaa.

– Virpa-D-projektikokonaisuus kuuluu Business Finlandin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan, jossa rahoitetaan korkeatasoista tutkimusta muun muassa tunteista, uudesta teknologiasta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta. Projektissa mukana olevat tahot ovat hienosti tunnistaneet aineettoman arvonluonnin mahdollisuudet uudelle liiketoiminnalle, sanoo ohjelman päällikkö Sanna Piiroinen.

 Lisätietoja

Olli Niemi, dosentti, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, 050 60210, olli.niemi@sykoy.fi

 

Virpa-D-projekti lyhyesti

Virpa-D-projekti on osa Virpa-hankekokonaisuutta, jossa keskitytään kiinteistöliiketoiminnan alalla käynnissä oleviin ja toimialaan läheisesti liittyviin toimialoja yhdistäviin  kehittämisprojekteihin. Virpa-D-projektissa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja kiinteistö- ja toimialasektorille. Projekti pohjautuu neljään miniekosysteemiin, jotka tuottavat käyttäjän arkea helpottavia, uusia integroituja palveluja. Projektit jakautuvat neljään teemaan: hyvinvointi, ravintolamaailma, tiedolla johdetut käyttäjäpalvelut ja empaattinen rakennus. Projektin muodostavat Granlund Oy, Helvar Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, M-Brain Insight Oy, Newsec Asset Management Oy, Sodexo Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tieto Finland Oy, Valossa Labs Oy sekä Oulun yliopiston tilapalvelut ja tietohallinto. Lisäksi projektin kehitys- ja tutkimustyötä tukevat Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto. Projektin valmistelijana ja koordinaattorina toimii Jalecon Oy. Rahoittajina ovat Business Finland, mukana olevat yritykset ja tutkimusosapuolet.