Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos kasvoi maltillisesti

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.5.2018 Tampereella. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa omistajille osinkoa 5,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 14,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 emoyhtiön liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 150,1 miljoonaa euroa (147,6 milj. €). Yhtiön liikevaihdon kehitys on ollut maltillista ja ennusteen mukaista ja tilikauden tulos oli 24,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 valmistuneet tärkeimmät perusparannus- ja uudisrakennushankkeet olivat Oulun yliopiston hammaslääketieteen Dentopolis-uudisrakennus, Jyväskylän yliopiston päärakennus C:n korjaus sekä Itä-Suomen yliopiston Metria-rakennuksen vanhan osan ja Turun yliopiston Calonia-rakennuksen peruskorjaukset.

Rakli ry myönsi SYK:lle Vuoden rakennuttaja 2017 -palkinnon. Myös SYK:n energianhallintatyö sai tunnustusta, kun työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva myönsivät yhtiölle kunniamaininnan tuloksekkaasta energiatehokkuustyöstä vuosina 2010–2016.

Yhtiön vuotta luonnehtivat teemat olivat strategialla johtaminen, asiakkuuden hallinta, kannattava ja kestävä liiketoiminta sekä talouden hallinta.

Vuoden 2017 aikana hyödynnettiin Pohjoismaiden Investointipankki NIB:n kanssa vuonna 2016 solmittua rahoitussopimusta. Sopimus syvensi ja laajensi yhtiön aiempaa yhteistyötä NIB:n kanssa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä. Puheenjohtajaksi valittiin Tampereen yliopiston hallintojohtaja Petri Lintunen ja varapuheenjohtajaksi valtiovarainministeriön ylijohtaja Sami Yläoutinen. Hallituksen jäseniksi valittiin Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Riitta Juutilainen, Oulun yliopiston hallintojohtaja Essi Kiuru, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ja Turun yliopiston palvelujohtaja Päivi Mikkola.

Tilintarkastajana jatkaa tilikaudella 2018 KHT-yhteisö KPMG Oy, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Assi Lintula.

Lisätietoja:

Mauno Sievänen
toimitusjohtaja
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
0400 630 733
mauno.sievanen@sykoy.fi
 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 150,1 miljoonaa euroa.
www.sykoy.fi