Tuotehallinta on teollisuuden tärkeimpiä kilpailukykytekijöitä – Kampusklubin Tuotehallinnan kompetenssiklubista käytännön lisäboostia

Mikä on Tuotehallinnan kompetenssiklubi?

  • On toiminut vuodesta 2016 ja on osa Kampusklubin toimintaa.
  • Toiminta koostuu yritysten jäsenten omaan tuotehallintaan liittyvistä esittelyistä, yritysvierailuista, työpajoista, asiantuntijapuheenvuoroista, oppilastöistä sekä klubilaisten yhteisistä projekteista ja tutkimushankkeista. Klubilaiset saavat käyttöönsä myös materiaalipankin.
  • Tuotehallinnan kompetenssiklubi tarjoaa tuotehallinnan asiantuntija- ja kollegaverkoston, ideoita, teoriaa nykyaikaisista tuotehallinnan ratkaisuista sekä aitoja kokemuksia siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Yhdistämällä nämä syntyy hyviä päätöksiä ja tehokasta tekemistä.
  • Mukana myös TTY:n tuotehallinnan asiantuntijoita.
  • Avoinna paitsi Kampusklubin jäsenille, myös muille tuotehallinnasta kiinnostuneille.

Tuotehallintaosaaminen on vielä lapsen kengissä, vaikka se on osa yrityksen strategista osaamista. Kampusklubin Tuotehallinnan kompetenssiklubi tarjoaa aiheesta käytännön tietoa, oppia ja tärkeän verkoston.

Tuotehallinta tarkoittaa tuotteen johtamista koko sen elinkaaren aikana. Sitä tapahtuu ideoinnista tuotekehitykseen, valmistukseen, markkinointiin ja tuotteen mahdolliseen elinkaaren lopetukseen saakka. Tuotehallinta koskee kaikkia yrityksiä, jotka tarjoavat jotakin tuotteita – oli kyse sitten käsinkosketeltavasta esineestä, ohjelmistosta tai palvelusta.

”Tuotehallinnan osaamista todella tarvitaan, ja tuotteen elinkaari on hallittava paremmin. Suomessa ei ole ollut lainkaan yliopistotason perusopetusta tuotehallintaosaamisesta, eikä kaupallinen kouluttaminen ja kouluttautuminen ole ollut laajaa. Vasta aivan äskettäin on aloitettu teeman opetus Oulun yliopistossa. Kehittäminen on ollut siis yritysten oman osaamisen varassa, ja tästä syystä tuotehallinnan toimijoiden verkostoituminen ja alan parhaiden toimintatapojen jakaminen on tärkeää”, tuotehallinnan konsultti Antti Sääksvuori listaa.

Tuotehallinnan kompetenssiklubi – käytännönläheinen osaamiskiihdyttämö

Sääksvuori on Tuotehallinnan kompetenssiklubin fasilitaattori. Hän kuvaa klubia käytännönläheiseksi osaamiskiihdyttämöksi:

”Tavoitteena on luoda huippuosaamisen keskittymä tuotehallinnan alueella. Kokoamme yhteen tuotehallintaan panostavia yrityksiä sekä tuotehallinnan asiantuntijoita, tutkijoita ja aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita. Kokemukset ovat olleet mainioita. Mukana on eri kokoisia yrityksiä, joiden edustajat kertovat avoimesti toimintatavoistaan, myös epäonnistumisistaan. Haasteiden jakaminen on usein jopa opettavaisempaa kuin voittojen”, Sääksvuori sanoo.

”Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenalla oleva Kampusklubi on innovaatioalusta, jossa jäsenet muun muassa nostavat esiin itseään kiinnostavia tutkimus- ja tuotekehityshaasteita. Kampusklubi käynnistää esimerkiksi tällaisia verkostoja ja pitää niiden toimintaa yllä. Näin syntyi myös Tuotehallinnan kompetenssiklubi – jäsenten halusta koota kollegaverkosto, jota Kampusklubi lähti kokoamaan. Tuotehallinnan kompetenssiklubi on Kampusklubin alaklubi, jossa on erillinen vuosimaksu. Maksun avulla olemme palkanneet yhdessä konsultin asiantuntijaksi tuomaan substanssiosaamista. Myös Tampereen teknillinen yliopisto on verkostossa tiiviisti mukana.”, toteaa Kampusklubin vetäjä Jaana Hanninen.

”Teemme kaikki yhdessä huippumielenkiintoisen ohjelman koko vuodeksi. Jäsenet esittelevät oman firman tuotehallintaa ja saavat kollegoilta arvokkaita näkemyksiä. Toivomme myös, että tuotehallinnalle tulisi omia kursseja yliopistoon ja yritykset saisivat nuorista tuotehallintaa ymmärtäviä osaajia riveihinsä. Ajamme tätä asiaa Tuotehallinnan kompetenssiklubin kautta.”

Ohjelma kootaan koko vuodeksi – se sisältää muun muassa:

  • Klubin yhteisiä työpajoja valituista teemoista
  • Yritysvierailuja, joissa tutustutaan yritysten parhaisiin käytäntöihin tuotehallinnan alueella
  • Oppilastöitä ja tutkimusta valituista aiheista
  • Asiantuntijapuheenvuoroja valituista teemoista
  • Materiaalipankki luoduista sisällöistä.

Tuotehallinnan kompetenssiklubissa on tällä hetkellä useita Kampusklubin asiakasyrityksiä, muun muassa BMH Technology Oy, Auramarine, Here, Alfa Laval, Moventas Gears Oy, Fastems, Cargotec, Roima ja Vertex.

 

Tuotehallinnan Kompetenssiklubi on Kampusklubin järjestämä. Kampusklubi® on monialainen yhteiskehittämisen alusta tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisille yrityksille Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella. Se järjestää jäsentensä kaipaamaa ohjelmaa ja on siksi ketterä muokkaamaan toimintaansa ja tarjontaansa samassa sykkeessä kiivaan teknologiakehityksen kanssa. Kampusklubi® on Suomen Yliopistokiinteistöjen konsepti ja rekisteröity tavaramerkki. www.sykoy.fi/kampusklubi