Kahden viikon sukellus suomalaiseen opetusjärjestelmään – namibialaisopettajat opintomatkalla Suomessa

Suomen maine koulutuksen huippumaana on kiirinyt aina Namibiaan asti.

Ryhmä namibialaisia peruskouluopettajia vieraili kahden viikon ajan Suomessa tutustumassa suomalaiseen opetusjärjestelmään osana Business Finlandin rahoittamaa In-Learn-verkostohanketta. Taustalla on Suomen ja suomalaisten yritysten sekä yliopistojen halu panostaa koulutusvientiin.

Namibialaiset opettajat vierailivat kahden viikon aikana suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa Tampereella ja Turussa. Vierailu on osa valmennusohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti aktiivisten opettajien ja aktiivisten oppilaiden näkökulmaa: Passiivinen pulpetissa istuminen, tehtävien tekeminen ja niiden tarkistaminen ei ole ainoa tapa toteuttaa opetusta. Oppiminen on vuorovaikutteinen prosessi.

Opintomatkan aikana opettajat kehittävät uusia toimintatapoja, joista parhaimpia he soveltavat välittömästi käytäntöön omissa kotikouluissaan.

Vierailua isännöi tamperelainen koulutusvientiyritys Polar Partners Oy. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija Suvi Nenonen on yksi opintomatkan ohjelman toteuttajista.

Opettajat tulevat julkisesta ja yksityisestä koulusta pääkaupunki Windhoekista ja sen lähistöltä.

– Molemmissa kouluissa pidettiin keväällä yhteiskehittämisen työpajoja koululaisille, henkilöstölle ja vanhemmille. Näiden työpajojen pohjalta on kehitetty eteenpäin oppimisympäristöön liittyviä konsepteja sekä opettajien valmennusohjelmaa, Nenonen kertoo.

SYK:n rooli hankkeessa on toimia oppimisympäristön asiantuntijana. Tilat ovat yksi aktivoimisen keino, sillä ne voivat tukea oppimista. Esimerkiksi ryhmätöitä on helpompi tehdä kolmion muotoisessa pöydässä, koska kaikki osallistujat istuvat niissä yhtä lähellä toisiaan.

Polar Partners kumppaniverkostoineen vastaa puolestaan hankeen pedagogisesta sisällöstä ja opettajien koulutuksesta. Toimitusjohtaja Maria Haapaniemi on tyytyväinen opintomatkan tuloksiin ja alkaneeseen yhteistyöhön Namibialaisten koulujen kanssa.

– Opintomatka on toki vain yksi osa lähes vuoden kestävää pilottia. Tärkein työ tapahtuu Namibiassa opettajien harjoitellessa oppimiaan asioita käytännössä, suomalaisten asiantuntijoiden tukemana, Haapaniemi kertoo.

– Osallistujista on ollut mielenkiintoista nähdä käytännössä, miten täkäläinen opetusjärjestelmä toimii. Heille on tullut uutena oivalluksena, että opetusta voikin ohjata oppilas, ei vain opettaja. Uusia ideoita ovat myös yhteisopettajuus eli se, että kaksi opettajaa luotsaa samaa luokkaa yhdessä. Opetusta voidaan lisäksi integroida siten, että useampaa ainetta opetetaan yhtä aikaa. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös pelejä ja reflektointia eli miettiä, mitä on opittu, Nenonen sanoo.

SYK:lle osallistuminen hankkeeseen on myös osa yrityksen sosiaalista vastuuta. Yhtiö haluaa olla mukana tukemassa kaikille mahdollisuutta oppimiseen ja osallistua suomalaisen oppimisympäristöjen tietotaidon vientiin.

In-Learn-hankkeessa on mukana myös arkkitehtuurin osaajia. Oppimisen sisältöjä ja toimintaympäristöä kehitetään sekä toiminnan, tilojen että infrastruktuurin tasoilla, kokonaisvaltaisesti.

– Namibialaisille on ollut silmiä avaavaa nähdä, miten suomalainen opetusjärjestelmä toimii käytännössä. He ovat myös tajunneet, että kehityksen ei tarvitse tapahtua yhdessä yössä, vaan muutoksia voi tehdä myös pienin askelin.

TEKSTI: Marjo Kanerva

 

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Suvi Nenonen
Työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija
+358 50 598 534
suvi.nenonen@sykoy.fi

 

Polar Partners Oy
Maria Haapaniemi
CEO
+358 50 3611 510
maria.haapaniemi@polarpartners.fi

Viimeisenä iltana vierailijoille järjestettiin ”kokkisota”, jossa valmistettiin sekä namibialaisia että suomalaisia ruokia.
Vierailijoille järjestettin workshop, jonka aiheena oli ”aktiivinen opettaja ja oppilas – aktiivinen oppimisympäristö”.