Entistä tehokkaampia ja viihtyisämpiä kampuksia palvelujen avulla Samuel Koivisto

Aiempaa monipuolisemmat palvelut, esimerkiksi ravintolat, asunnot ja hyvinvointipalvelut, lisäävät kampusten kilpailukykyä, tehokkuutta ja viihtyisyyttä. Jotta SYK:n visiosta tulisi totta, on uskallettava luopua vanhasta ja kokeiltava rohkeasti uutta.

Me vaadimme kuluttajina ja asiakkaina koko ajan entistä parempaa ja laajempaa palvelua. Arvostamme helppokäyttöisyyttä ja haluamme valinnoillamme edistää kestävää kehitystä.

Paljon puhutaan murroksen aikakaudesta ja siitä, kuinka asioita tehdään uudella tavalla – niin myös kampuksilla.
Yliopistojen päätehtävät ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tehtävänä taas on varmistaa tämän toiminnan jatkuvuudelle sopivat puitteet ja vastata tällä sektorilla yhä kovenevaan kilpailuun.
Kuinka aiomme vastata tähän haasteeseen? Tarjoamalla kampuksille yhä parempaa palvelua!

Käärimällä yhdessä hihat ja ryhtymällä kehittämään ja kokeilemaan uutta voimme kehittää palveluja kampuksilla siten, että kaikki osapuolet hyötyvät.

Palveluja joka lähtöön

Me SYK:lla jaamme palvelut kolmeen perusryhmään: kiinteistöpalvelut, käyttäjäpalvelut ja lisäarvopalvelut.

Tähän mennessä olemme tarjonneet asiakkaillemme pääasiassa kiinteistönhuoltoon ja ylläpitoon liittyviä palveluja, muun muassa muutostöitä, perusparannuksia, teknisten järjestelmien ja laitteiden huoltopalvelua sekä ulkoalueiden hoitoa.

Muutamilla monikäyttäjäkampuksilla, joissa toimii yliopistojen lisäksi yrityksiä ja muita organisaatioita, olemme kuitenkin jo harjoitelleet yhteisen aulan, siivouksen, vartioinnin sekä jäte- ja ympäristöpalvelujen hoitoa.

Käyttäjäpalvelut ovat yksilön kampuksella tarvitsemia ja käyttämiä palveluita, esimerkiksi ravintoloita, pysäköintiä tai toimisto-, paino- ja postipalveluja. Myös kokoustilojen vuokraus satunnaiseen käyttöön voisi tulla kysymykseen. Jatkossa voisimme tarjota myös esimerkiksi toimitilasuunnittelua ja kalusteiden tilaamista yhdestä työpisteestä aina kokonaisen tiedekunnan tarpeisiin.
Lisäarvopalvelut tarjoavat nimensä mukaisesti jotain ekstraa – ne vastaavat muun muassa kysymykseen, miksi yrityksen kannattaa olla kampuksella.

Hyvä esimerkki on yritykset ja korkeakoulut sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistävä Kampusklubi, joka toimii Tampereen Hervannan kampuksella. Kampusklubin kohtaamisissa syntyy uusia verkostoja, toimintaa ja yhteistyötä, joista kehittyy parhaimmillaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa.

Tulevaisuuden visiossamme kampukselta voisi löytyä jatkossa alusta myös erilaisille tiedeyhteisöpalveluille, tutkimushankkeille ja tapahtumille sekä vaikkapa assistentti-, rekrytointi-, käännös- ja opiskelijapalveluille. Liiketoiminnan puolella mukana voisi olla yrityspalvelujen muodossa startup-toimintaa ja rahoituksen hakemista sekä assistentti- ja rekrytointipalveluja, kansainvälisiä palveluja unohtamatta. Yhtälöön kuuluvat ehdottomasti myös asuminen ja hyvinvointipalvelut.

Uutta eloa kampuksille 24/7

Uudet palvelut synnyttäisivät uudenmallisen verkoston ja tavan toimia kampuksella, joka taas mahdollistaisi kampuksen käytön vuorokauden ympäri ja elävöittäisi sitä.

Opiskelemisen ja tutkimisen lisäksi kampuksella voitaisiin harjoittaa liiketoimintaa, verkostoitua, tavata ystäviä ja tutustua uusiin ihmisiin. Kampuksella voisi osallistua tapahtumiin ja jättää oman jälkensä yhteiskuntaan.
Selvää on, että näiden palveluiden toteuttaminen vaatii uudenlaista resursointia. Tarvitaan rajojen uudelleen miettimistä, vanhasta luopumista ja rohkeasti uuden kokeilua. Vastavuoroisesti saamme kuitenkin mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden kampuksia, joissa palvelut osaltaan lisäävät kampuksen kilpailukykyä, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä viihtyisyyttä.
Parempaa palvelua kampuksille on merkki menestyksestä, yhteistyön onnistumisesta ja hyvän jakamista kaikille. Innostutaan palveluista ja tehdään yhdessä.

Samuel Koivisto vastaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä asiakkuuksista ja palveluista. Ykköspaikkaa hänen elämässään pitää perhe, vaimo ja kolme lasta. Aktiivinen perhe retkeilee ja harrastaa yhdessä monipuolista liikuntaa. Kesällä pyöräillään – silloin pääasia on pysyä oikealla polulla…