Opiskelijayhteistyö tuo uusia käsitteitä ja toimintatapoja laatikon ulkopuolelta

Vuonna 2017 viisi Kampusklubin jäsenyritystä antoi 16 harjoitustyöaihetta Tampereen teknillisen yliopiston Rakentamistalouden perusteet -kurssille. Yritysten arkeen liittyvien aiheiden parissa työskenteli yhteensä yli 100 opiskelijaa, joiden joukossa olivat myös ensimmäisen vuoden opiskelijat Paavo Pyykkö ja Väinö Juntunen. He tarttuivat kurssilla Swecon antamaan aiheeseen ja kehittivät kurssityönään uuden käsitteen ja siihen liittyvän toimintatavan, jota on kehitelty eteenpäin Swecossa nyt vuoden verran. Ryhmän jäseninä olivat lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat Joni Venäläinen, Ville Orkola, Ville Lepola ja Riku Kurki, ja kurssin opettajana toimi Alpo Salmisto.

Sweco tarjosi kurssille useita yrityksen arkeen liittyviä aiheita

”Harjoitustyöaiheiden antamisen kautta saimme mahdollisuuden kuulla, miten opiskelijat lähestyisivät aiheita niin sanotusti puhtaalta pöydältä ja uusin silmin. Annoimme pohdittavaksi useamman aiheen ja sparrailimme opiskelijoita alkuun. Samalla opiskelijat saivat yrityselämän kontakteja opiskeluiden alkuvaiheessa.”, kertoo Swecon liiketoiminnan kehitysjohtaja Atte Leppänen.

”Kurssityömme lähti liikkeelle eräästä rakennusalan osa-alueesta, jolle on tähän mennessä uhrattu suhteellisen vähän ajatusta. Halusimme kehittää tähän liittyen uuden käsitteen ja toimintatavan, joka toisi ratkaisun kyseiseen ongelmaan. Kehittämisessä auttoi erityisesti se, että olimme vasta aloittaneet opinnot, jolloin osasimme ajatella ongelman ratkaisua maallikon näkökulmasta ja laatikon ulkopuolelta.”, Pyykkö kiteyttää.

”Pidimme kehittämäämme ratkaisua ensin vain tavallisena kurssityönä, mutta yritys piti sitä todella hyvänä toimintatapana, jota he eivät olleet osanneet edes ajatella. Meitä pyydettiinkin esittelemään ratkaisua ensin isommalle porukalle ja viime keväänä järjestettiin aiheen tiimoilta Sweco Inn -tapahtuma. Siellä kävimme läpi sitä, miten kehittämäämme käsitettä ja toimintatapaa kannattaisi viedä eteenpäin.”, Juntunen kommentoi.

Kurssityön myötä kehitelty toimintatapa poiki opiskelijoille maineen ja kunnian lisäksi myös oman alan töitä. Ideaa on sen myötä lähdetty edistämään yrityksessä:

”Olemme käsitteen ja siihen liittyvän toimintatavan kanssa nyt siinä vaiheessa, että pyrimme saamaan kehittämiseen mukaan yrityksen, jolla on vahvaa teknologiataustaa. Näin saamme esiin selkeät raamit siitä, mihin suuntaan ja kuinka laajasti tätä lähdetään viemään eteenpäin.”, Pyykkö sanoo.

Ensimmäisen esittelyn jälkeen opiskelijat saivat kulkuoikeudet Kampusklubille, ja heistä onkin tullut klubilaisille tuttuja kasvoja.

”Täällä on paitsi erinomaiset tilat opiskeluun, myös loistava mahdollisuus verkostoitua Kampusklubin jäsenyritysten työntekijöiden kanssa.”, molemmat kiteyttävät.