Seminaarin koululla järjestettiin infotilaisuus henkilöstölle ja vanhemmille

Maanantaina 3.12.2018 järjestettiin Seminaarin koulun D-osan väistösuunnitelman ja E-osan sisäympäristön infotilaisuus. Koulun ja esiopetuksen henkilökunnalle sekä oppilaiden vanhemmille järjestetyssä tilaisuudessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi D-osan väistösuunnitelmaa sekä E-osan sisäympäristön altistumisolosuhdearviota. Lisäksi käytiin läpi E-osan tilojen korjausten jälkeinen sisäympäristön seurantasuunnitelma.

 Seminaarin koulun oppilaat ovat siirtymässä D-osasta väistötiloihin Seminaarin koulun muihin tiloihin.

D-osan väistösuunnitelma

D-osaan on tulossa rakennuksen peruskorjaus. Korjaus on suunnitteluvaiheessa, ja korjaukset käynnistyvät todennäköisimmin kesällä 2019. D-osa on tällä hetkellä osittain tyhjennetty. Vuodenvaihteen jälkeen tilat tyhjenevät täysin. Seminaarin koulun väistösuunnitelma on tehty. Perusteellisten selvitysten sekä parhaiden vaihtoehtojen kartoituksen myötä on löydetty väistötilat Seminaarin koulun muista osista. Suunnitelmat käytiin läpi tiedotustilaisuudessa yksityiskohtaisesti, ja koulu tiedottaa niistä työntekijöille ja oppilaiden vanhemmille.

E-osan tilanne ja tulevat toimenpiteet

E-osan tiloja on korjattu aktiivisesti vuosien aikana. Korjaukset on ajoitettu sisäympäristöolosuhteiden ja korjaustarpeen mukaan. Korjausaika on rajoittunut loma-aikoihin, koska koulun kaikki tilat ovat olleet jatkuvasti käytössä. Koulu on toiminut väistötilana aiemmin mm. Nummen koululle. Koulussa opiskelee tällä hetkellä 755 oppilasta sekä 20 lasta esiopetuksessa ja työntekijöitä noin 95. Laajamittaisiin korjauksiin ei ole voitu ryhtyä, sillä korjausaika on ollut rajallinen ja ajoittunut pääsääntöisesti koulujen loma-aikoihin.

Rakennuksen E-osa on peruskorjausiässä. Tulevissa korjaustöissä tehdään välipohjien tiivistyspinnoitukset, jolla varmistetaan tilojen käyttö siihen saakka, kunnes varsinainen peruskorjaus aloitetaan. E-osan peruskorjauksen valmistelu aloitetaan D-osan korjausten jälkeen. E-osan rakennukset tulevat hyvään kuntoon tiiviyskorjausten jälkeen, joten peruskorjauksen aloituksella ei ole kiirettä, vaan korjausta voidaan suunnitella rauhassa.

E-osan tilanne on jo aiemmin käyty läpi henkilökunnalle ja vanhemmille järjestetyssä infotilaisuudessa 24.10.2018. Rakennusosaan on tehty vuoden aikana sisäilma- ja kuntotutkimuksia, joiden perusteella altistumisolosuhdearvio on päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

E-osan altistumisolosuhdearvio sekä korjausten jälkeinen laadunvarmistus- ja seurantasuunnitelma käsiteltiin maanantaina 3.12.2018 pidetyssä tilaisuudessa.

Tämänhetkisen kartoituksen mukaan tilanne on seuraava:

E-osan 1. krs

Ensimmäisen kerroksen luokkatiloissa altistumisolosuhde on mahdollinen. Korjaukset alkavat 22.12.2018 ja valmistuvat hiihtoloman aikana, viimeistään 28.2.2019. Ensimmäisen kerroksen liikuntasali on otettu pois käytöstä, korjaukset ovat suunnittelussa ja ne tehdään kesällä 2019.

E-osan 2.krs

Toisen kerroksen luokkatilat ovat tyhjinä ja parhaillaan korjauksen alla. Tilojen arvioitu valmistumisaika on 22.12.2018.

E-osan 3. ja 4. krs

Altistumisolosuhdearviossa todettiin, että E-osan kolmannen ja neljännen kerroksen tilojen altistumisolosuhde on epätodennäköinen.

Museovirasto on esittänyt myös E-rakennusta suojeltavaksi, mutta asian käsittely on kesken. SYK haluaa suojeluprosessin aikana varmistaa, että rakennus voidaan uudistaa nykyaikaisten oppimisympäristöjen ja koulun tarpeiden mukaiseksi tulevassa peruskorjauksessa. Linkki tilaisuudessa esitettyyn aineistoon.

Sisäympäristötoiminnan prosessi

Kiinteistönomistajalla (SYK) on selkeä ja yksityiskohtainen prosessi sisäympäristötoiminnalle. Prosessin tavoitteena on yhtenäinen toimintamalli sisäympäristöongelmien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn, ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn kaikilla kampuksilla. Toiminnasta ja prosessista on laadittu sisäilmakäsikirja.

Sisäympäristöohjausryhmä ja projektiryhmä kokoontuvat käsiteltävien asioiden ympärille säännöllisesti. Ryhmissä on edustajat kiinteistön omistajalta, koululta, kaupungilta, työterveyshuollosta ja kouluterveydenhuollosta, ja lisäksi mukana on terveystarkastaja sekä rakenne- ja talotekniikka-asiantuntijat. Ryhmä käsittelee kaikki rakennusta ja sen sisäolosuhteita koskevat toimenpiteet ja päätökset.

Kokouksissa käsitellyistä asioista tiedotetaan koulua ja vanhempia. Ohjausryhmät ja projektiryhmät tiedottavat kokousten jälkeen käsitellyistä asioista sekä tulevista toimenpiteistä kaikkia asianosaisia tiedottein sekä aina tarvittaessa infotilaisuuksin. Infotilaisuuksissa on mahdollisuus kysyä ja keskustella asioista tarkemmin. Jatkossa SYK antaa Seminaarin koulun osalta tutkimusraportit julkisuuteen, jolloin myös Seminaarin koulussa noudatetaan Hämeenlinnan kaupungin käytäntöjä sisäilmatutkimusten raportoinnista. Tutkimustulokset on aiemmin jaettu sisäilmaryhmälle sekä esitetty osallistujille infotilaisuuksissa, joissa sisäilma-asiantuntijat ovat selvittäneet tutkimustuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä.

 

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Ville Kautto, ylläpitopäällikkö, puh. 044 347 3526, ville.kautto@sykoy.fi

Hämeenlinnan kaupunki
Mika Mäkelä, opetustoimenjohtaja, puh. 03 621 2741, mika.makela@hameenlinna.fi

Hämeenlinnan kaupunki, Seminaarin koulu
Pasi Rangell, rehtori, puh. 050 581 8844, pasi.rangell@hmledu.fi