Turun Aurum-uudisrakennushanke etenee – käyttäjät mukana suunnittelutyössä

Turun Yliopistonmäelle nousevasta Aurumista tulee Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen uusi kotipesä vuonna 2021. Tulevat käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan suunnittelutyöhön alusta alkaen, kertoo arkkitehti Piia Viitanen.

Tulevat käyttäjät ovat osallistuneet aktiivisesti Turun uuden Aurum-monikäyttäjärakennuksen suunnitteluun.

– Käyttäjät osaavat parhaiten kertoa, mitä toimintoja voi yhdistää, miten tilassa pitää toimia ja mitä olosuhteilta vaaditaan. He osaavat myös sanoa, mitkä toiminnot vaativat erityisolosuhteita, Aurum-hankkeen pääsuunnittelija Piia Viitanen kiteyttää.

Yliopistolaisten osallistuminen ja sitoutuminen hankkeeseen on ollut avainasemassa synergiaetujen ja uusien ratkaisujen löytämisessä. Yhteistyö on pelannut myös muiden tahojen, kuten kaupungin kanssa. Myös alueen asukkaat ovat päässeet ääneen.

Tiloja lähdettiin kehittämään ennakkoluulottomasti toiminnot keskiössä, ja ne toteutetaan muuntojoustavina.

–  Olemme esimerkiksi kehittäneet uudenlaisen laboratoriokonseptin. Yhden aineryhmän sijaan laboratorio voi olla neljän tai viiden aineryhmän käytössä.

Vahvempia yhdessä

Aurumin peruskivi muurattiin toukokuun alkupuolella juhlavin menoin. Yliopistot odottavat jo innokkaasti muuttoa uusiin ja entistä parempiin tiloihin. Yksi merkittävä hyöty on kemistien yhteisen laitekeskuksen keskittäminen yhteen rakennukseen.

Peruskivenmuurausjuhlaan osallistunut Åbo Akademin hallintojohtaja Ulla Achrén uskoo, että molemmat yliopistot tulevat hyötymään merkittävästi yhteisistä laboratoriotiloista ja laitteista.

– Myös tutkimusta tehdään yhä enemmän yhdessä, mikä tarkoittaa parempaa tilannetta rahoitusta haettaessa sekä kansallisella että EU-tasolla. Perusrahoitus ei riitä huippututkimukseen.

Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen odottaa koulutusyhteistyön tiivistymistä, laitteiden yhteiskäyttöä sekä verkostoitumista yhteisissä tiloissa.

– Uskon, että yhdessä Åbo Akademin kanssa olemme todella merkittävä kokonaisuus luonnontieteessä ja tekniikassa.

Vastuullista rakentamista

Pääsuunnittelija Viitasen mukaan suunnittelutyötä on ohjannut ajatus siitä, että Aurumin yhteisestä aulasta tulee kampusalueen kohtaamispaikka. Toinen tärkeä tekijä on ympäristövastuullisuus.

Ympäristö huomioidaan kaikissa suunnitteluratkaisuissa, kuten materiaalivalinnoissa ja tilankäytön tehokkuudessa. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit, ja lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään maaenergiaa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy tavoittelee Aurumille yhtiön ensimmäistä Excellent-tason BREEAM-ympäristösertifikaattia. BREEAM-järjestelmä auttaa suunnittelemaan ja rakentamaan rakennuksia, jolla on mahdollisimman pieni ympäristöjalanjälki.

Turun Yliopistonmäen miljöö on asettanut omat reunaehtonsa suunnittelutyölle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä, arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Turun yliopiston päärakennus on huomioitu muun muassa materiaalivalinnoissa.

– Olemme tuoneet materiaalit ja muotokielen tähän päivään. Aurumilla kunnioitamme ja huomioimme jo olemassa olevaa, Viitanen sanoo.

 

TEKSTI: Susanna Rapp