Kampusklubilla kokoonnutaan tekoälyasioiden äärelle useita kertoja vuodessa

Mikä AI Morning?

  • AI Morning -tapahtumat järjestetään useita kertoja vuodessa Tampereen Kampusklubin Kampusareenalla.
  • Kaikille avoimissa, maksuttomissa tapahtumissa yritykset ja esimerkiksi tutkimusryhmät esittelevät uusimpia tekoälyinnovaatioitaan.
  • Suomen ”tekoäly-yhteisön” verkostoituminen on ollut AI Morning -tilaisuuksien parhainta antia.
  • Tilaisuuksissa on ollut mukana joka kerta yli sata osallistujaa.

AI Morning -esittelyvideo Kampusklubin YouTube-kanavalla

Tämän hetken kuumimmat tekoälysovellukset, -innovaatiot ja -tutkimukset. Innostunutta tietojenvaihtoa ja keskustelua sekä yleisölle heitettyjä haasteita. Kampusklubin®, Nokia Technologiesin, DIMECC Oy:n ja Cybercomin järjestämät AI Morning -tekoälytapahtumat innostavat alan parhaimmistoa.

– AI Morning-tapahtumat eroavat muista Suomen toistuvista koneälytapahtumista siinä, että AI Morningeissa käsitellään teknisesti syvällisiä asioita ja koneälyn liiketoiminnallisia käytännön mahdollisuuksia. Keskustelevissa tilaisuuksissa tuodaan yhteen laaja osaajaporukka yritysmaailman haasteiden ja tarpeiden kanssa. Tapahtuman tarkoituksena on auttaa Suomen yrityksiä toimimaan ja hyödyntämään mahdollisuudet koneälydisruptiossa, toteaa Kampusklubin vetäjä Jaana Hanninen.

AI Morning -tapahtumien edeltäjä, Cybercomin Koneälykilta alkoi Tero Keski-Valkaman liikkeellepanemana kuukausittaisilla avoimilla meetupeilla IT-alan yritys Cybercomissa.
– Koin, että tekoälyyn liittyvistä uusista tuulista tarvittiin tietoa, jota voitaisiin myös jakaa. Tilaisuudet olivat sellaisia tietoisku-tyyppisiä. Tulijoita näihin tilaisuuksiin oli runsaasti, ja siksi olikin hyvä, että tapahtuma on saatu yhdistettyä mukaan AI Morning -tilaisuuksiin ja mukana on Kampusklubi® järjestäjänä.

Kun AI Morning -tapahtumat viime vuonna aloitettiin, olivat ne aluksi konferenssityyppisiä.
– Pian huomattiin, että esitysten jälkeen kaivattiin enemmän aikaa vapaalle keskustelulle, Kampusklubin® Jaana Hanninen sanoo. – Nyt koko tilaisuuden konsepti on muuttunut keskustelevammaksi.

– On tärkeää, että eri toimijat kohtaavat toisensa, Tero Keski-Valkama lisää. – Vapaan vuorovaikutuksen kautta ne, joilla on samankaltaisia intressejä ja kehittämiskohteita, todella kohtaavat. Keskustelu onkin ollut tosi vilkasta. Hyvä, että AI:t ovat nimenomaan aamuja. Moni jatkaa tapahtumasta suoraan yhteiselle lounaalle, ja varmasti vievät teemoja vielä työpaikoilleen saman päivän aikana. En usko, että iltatilaisuudesta lähtisi yhtä innostunutta porukkaa.

Usein tapahtumissa remixataan eri yksityisen sektorin segmenttejä keskenään, kuten valmistava teollisuus, rakentaminen ja terveydenhuolto, ja jaetaan segmenttien välisiä yhteisiä ratkaisuita.

Arto Peltomaa DIMECC Oy:stä on yksi tapahtuman aktiiveja. Peltomaa kiteyttää AI Morning -tilaisuuksien merkityksen näin:
– Yritykset, tutkijat, kehittäjät ja teollisuus… nämä tilaisuudet ovat ainutlaatuinen rajapinta näiden kaikkien yhdistymiselle. Keinoäly on tietenkin myös äärettömän kiinnostava ja harppauksittain kehitysaskeleita ottava ala juuri nyt. Se muuttaa maailmaa ja arkea, jossa elämme. Tekoäly koskee kaikkia aloja, mutta erityisen kiinnostavaa on seurata esimerkiksi lääketieteen ja terveysalan älysovellusten kehitystä.

Neljäs tapahtuman järjestäjä, Nokia Technologiesin Jukka P. Saarinen korostaa AI Morning -tapahtumien hyötyjä verkostoitumisessa ja tulevaisuuden ratkaisujen etsimisessä:

– Nokia haluaa verkostoitua AI-alueesta kiinnostuneiden muiden yritysten ja tutkijoiden kanssa. AI Morning on meille väline etsiä uusia tulevaisuuden ratkaisuja Nokian eri toimialoille.

Tutustu myös AI Morningin verkkosivuihin!

AI Morning -esittelyvideo Kampusklubin YouTube-kanavalla

AI Morning -tapahtumat ovat Tampereen Kampusklubin järjestämiä. Kampusklubi® on monialainen yhteiskehittämisen alusta tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisille yrityksille. Se järjestää jäsentensä kaipaamaa ohjelmaa ja on siksi ketterä muokkaamaan toimintaansa ja tarjontaansa samassa sykkeessä kiivaan teknologiakehityksen kanssa. Kampusklubi® on Suomen Yliopistokiinteistöjen konsepti ja rekisteröity tavaramerkki. www.sykoy.fi/kampusklubi.