Arvo 2 –rakennukselle on myönnetty BREEAM sertifikaatti

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) rakennuttaman Arvo 2 –rakennus sai BREEAM sertifikaatin arvosanalla Very Good. SYK rakennutti noin 25 000 bruttoneliön uudisrakennuksen Tampereen yliopiston käyttöön. Rakennushankkeen pääurakoitsijana  toimi NCC Rakennus Oy.

Rakennuksesta tehtiin kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, tavoitteena oli BREEAM–rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmän mukainen Very Good taso. Tavoite toteutui Arvo 2 -rakennukselle. Uudisrakennus on sijoittunut lääketieteen ja terveystieteiden yksiköiden käytössä olevan Arvo-rakennuksen viereen. Arvo-rakennuksen tilat ovat pääosin ennallaan ja rakennukset ovat toisiinsa yhdistettyinä aula- ja ravintolatiloilla. Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 33 000 neliömetriä, rakennusten pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Matti Mastosalo, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy.

Uudisrakennuksessa on laboratorio-, opetus- ja toimistotiloja. Molempien rakennusten tilat ovat yhteiskäyttöisiä ja täydentävät toisiaan. Alue on vilkas lääketieteen ja opetuksen keskus. Tiloja käyttävät useat Tampereen yliopiston yksiköt. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös Tampereen yliopistollisen sairaalan tilat.

Uudisrakennus tukee yliopiston strategiaa yhdistäen toimintoja, parantaen tilatehokkuutta sekä hyödyntäen synergiaa ja yhteiskäyttöisyyttä. Yliopisto on keskittänyt terveydenalan opetuksen ja tutkimuksen näihin tiloihin. Tilat luovat toiminnallista synergiaa, joka on monitieteellisyyttä sekä yli tutkimusalueiden ja tieteenalojen ulottuvaa yhteistyötä. Alueella toimijat tekevät yhteistyötä yli omien toiminta-alueiden, toiminnallisten ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa ainutlaatuinen oppimisympäristö on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen oppimisympäristöhanke.

Rakennukseen sijoittuvista taito-tiloista kehitetään valtakunnallista terveysalan koulutuksen osaamiskeskusta. Ammattilaiset ja opetusryhmät voivat harjoitella yhteistoimintaa ja esimerkiksi potilaan elvyttämistä tai haavojen ompelua olosuhteissa, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti ensiavun tai leikkaussalin olosuhteita ja tilanteita.

Granlund Consulting Oy toimi hankkeessa BREEAM-konsulttina. Hanke sai erinomaiset BREEAM-pisteet mm. kestäviä liikkumisratkaisuja tukevista toimenpiteistä sekä työmaan ympäristövaikutusten minimoimisesta ja rakennushankkeen johtamisesta”, kertoo ryhmäpäällikkö Teemu Salonen Granlund Consulting Oy:stä.