Kampusklubin toiminta päättyy

Pitkittyneen koronatilanteen myötä olemme tulleet siihen lopputulokseen, että meidän on syytä päättää Kampusklubin nykymuotoinen toiminta 31.1.2021. Klubin toiminta perustuu kohtaamisiin, tapahtumiin ja myös satunnaiseen kanssakäymiseen klubilla. Koska meillä ei ole tietoa, milloin voisimme turvallisesti taas mahdollistaa tämän, katsoimme nyt parhaaksi lopettaa toiminnan nykyisessä muodossa.

Kampusklubi yhdisti yliopiston ja yritykset, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä loi kohtaamispaikan tuhansille ihmisille, uusille asioille ja ideoille. Kampusklubi perustettiin lähes kuusi vuotta sitten tilanteessa, jossa kampusalue avautui yrityksille Kampusareenan rakentamisen myötä. Kampusklubi innovaatioalustana tarjosi valtavasti toimintaa, monipuolisen tilakokonaisuuden, näkyvyyttä ja kontakteja, sekä yliopistolle että yrityksille. Kampusklubi tuki Hervannan kampuksen ja Kampusareenan tunnettuutta sekä Tampereen seudulla, valtakunnallisesti että Suomen rajojen ulkopuolella.

 SYKin uusi strategiakausi, alkoi vuoden 2021 alusta. SYKin toiminnan tarkoituksena, on olla paras kampuskumppani. Tämä tarkoitus haastaa meitä toimimaan kunnianhimoisesti kampusalueillamme yliopiston toimintaa tukien. Toiminnan tarkoitusta tukevat neljä strategista linjausta: tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut, selkeä ja laadukas asiakaspalvelu, todennettava lisäarvo ja turvattu omistajahyöty.

Kiitämme kaikkia Kampusklubin toiminnassa mukana olleita yrityksiä, yliopiston henkilöstöä sekä opiskelijoita ja kaikkia muita, jotka olette tuoneet arvokkaan panoksenne Kampusklubille. Merkittävänä tekijänä Kampusklubin menestykseen ja tunnettuuteen on ollut kampusklubivastaava Jaana Hanninen. Kiitämme Jaanaa ansiokkaasta työpanoksesta Kampusklubilla.

 

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Jessica Örn
johtaja, asiakkuudet
puh. 0400 910 296
email: jessica.orn@sykoy.fi