Kampusklubi yhdistää aktiiviset opiskelijat ja yritykset – opiskelijajäsenesittelyssä Joel Vanhalakka

Olen Joel Vanhalakka, vastavalmistunut tietojohtamisen diplomi-insinööri ja Kampusklubin vanha opiskelijajäsen. Liityin Kampusklubille 2015 loppupuolella kandidaatintyöni yhteydessä. Kampusklubilla toimiva tuotehallinnan kompetenssiklubi etsi silloin innostuneita opiskelijoita tekemään opinnäytetöitään erilaisista tuotehallintaan liittyvistä aiheista. Yritysyhteistyössä tehty kandi oli motivoiva ja uskon, että sain siitä paljon enemmän irti kuin mitä olisin saanut itsenäisesti päätetystä aiheesta. Kampusklubista muodostui samalla tärkeä työskentely- ja kohtaamispaikka, jossa vietin suuren osan loppuopintojeni ajasta.

Käytin Kampusklubia alkuun pelkkänä parempana työskentelytilana; klubilta löytyy paljon hyvin varusteltuja työskentely- ja kokoustiloja niin yksittäisen opiskelijan kuin ryhmänkin tarpeisiin. Huomasin kuitenkin nopeasti, että Kampusklubin tapahtumat ja päiväkahvittelut olivat hyvä paikka tutustua erilaisiin yrityksiin, heidän edustajiinsa ja muihin aktiivisiin opiskelijoihin. Kampusklubilla vallitsee sosiaalinen ilmapiiri, jossa on helppo tutustua kehen tahansa. Edellä mainituista johtuen Kampusklubi on myös mahtava paikka järjestää erilaisia opiskelija- ja yritysyhteistyöhön liittyviä tapahtumia. Olen ollut itse mukana Kampusklubilla järjestämässä useita erilaisia workshop- ja työskentelytapahtumia, joista suurin oli 2017 lokakuussa järjestetty BEST:n (Board of European Students of Technology) kansainvälinen akateeminen kurssi robotiikasta ja tekoälystä.

Minulle Kampusklubi on yritysten ja aktiivisien opiskelijoiden välinen kohtaamispaikka ja yhteinen työskentelytila. Kampusklubi on paikka tapahtumille, kokouksille ja verkostoitumiselle. Opiskelijoille Kampusklubi antaa mahdollisuuden tutustua moniin erilaisiin yrityksiin jo opintojen aikana ja samalla tarjoaa alustan omien yritysyhteistyötapahtumien järjestämiselle. Jatkan itse toiveeni mukaan Kampusklubin jäsenenä vielä näin valmistumiseni jälkeen.

Joel Vanhalakka


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Cyber Security Morning 17 SEP 2020

Cyber Security Morning 17 SEP 2020

Kampusklubilla tapahtuu – Transforming Ageing -hackathon 29.-30. marraskuuta 2019

Kampusklubin VR Aamut

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy