Kampusklubilla tapahtuu – Transforming Ageing -hackathon 29.-30. marraskuuta 2019

Transforming Ageing -hackathon 29.-30. marraskuuta 2019

Tapahtumassa tuotetaan uusia visioita vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja toteuttamisesta.

 Aika:                perjantai 29.11.2019 klo 13-18 ja lauantai 30.11.2019 klo 10-15

Paikka:            Kampusklubi, Kampusareenan 5. krs, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere.

Transforming Ageing – SoCaTel Hackathon – tapahtumassa pohditaan, teknologian avulla voidaan tukea ikääntyneiden hyvää elämää kotona. Tapahtumaan osallistuu 22 henkilöä.

SoCaTel-projektin tavoitteena on luoda, toteuttaa ja pilotoida usean sidosryhmän yhteiskehittämisalusta ja näin edistää hyvää ikääntymistä kotona. Projektin aikana on koottu yhteen ikäihmisten kotihoidon kehittämisestä kiinnostuneita sidosryhmiä. Ikäihmisten palveluiden ammattilaisia, ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja läheisiään,  tutkijoita ja päättäjiä on osallistunut työpajoihin, joissa he ovat jakaneet ajatuksiaan palveluista. He ovat myös osallistuneet tutkimukseen, jossa kokeiltiin yhteiskehittämistä SocaTel-projektissa kehitetyllä digitaalisella yhteiskehittämisalustalla.

Transforming Ageing -hackathonin tavoitteena on kehittää palvelukonsepti ikäihmisten yksinäisyyden lieventämiseksi!

Hackathon järjestetään kilpailuna monialaisten tiimien välillä. Ehdotusten pohjalta parhaan konseptin ja prototyypin kehittänyt tiimi voittaa.

Median edustajat toivotetaan tervetulleeksi lauantaina 30.11.2019 klo 10-15 seuraamaan tiimien työskentelyä, tulosten esittelyä tuomaristolle ja voittajatiimin valintaa.

Jos olet median edustaja ja haluat osallistua hackathoniin tai tehdä haastatteluja, ota yhteyttä Päivikki Kuoppakankaaseen (paivikki.kuoppakangas@tuni.fi)

SoCaTel-yhteiskehittämisen esittelyvideo

Transforming Ageing- SoCaTel Hackathon on osa SoCaTel-projektia, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalta avustussopimuksen 769975 mukaisesti. Tampereen yliopisto (TAU) ja Tampereen kaupunki ovat kumppaneita SoCaTel-projektissa.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Cyber Security Morning 17 SEP 2020

Cyber Security Morning 17 SEP 2020

Kampusklubilla tapahtuu – Transforming Ageing -hackathon 29.-30. marraskuuta 2019

Opiskelijoiden ja yritysten MeetUp Kampusklubilla

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy