Kiinteistödata hyötykäyttöön Kampusklubilla avoimen pilvipalvelun avulla

Saavumme Kampusklubin tiloihin. Rejlers Finland Oy:n Timo Mäkimattila ottaa älypuhelimen taskustaan, avaa sovelluksen ja paikantaa itsensä Kampusklubin tiloihin. Samassa hetkessä hän pääsee katsomaan tilan olosuhdetietoja 360-näkymässä Kampusklubille asennettuihin sensoreihin osoittamalla. Kyseessä on ensimmäinen Kampusklubin pilvipalvelua ja siihen kerättyä kiinteistödataa hyödyntävä sovellus.

Tampereen teknillisellä yliopistolla sijaitseva Kampusklubi on toiminut testialustana kiinteistödatan keräämisessä. Alustan kehityshanke on edennyt vaiheeseen, jossa testikohteen sensoridata on saatu vietyä onnistuneesti pilveen ja ensimmäiset demo-sovellukset datan hyödyntämiseen on kehitelty.

Kiinteistöt ja niiden käyttäjät tuottavat valtavan määrän kiinteistöhuollon arkipäivän kannalta oleellista tietoa. Kuitenkin esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmät, valaistus ja lämmitys tuottavat tietoa erillään toisistaan, jolloin niistä kerättyä dataa ole voitu hyödyntää tehokkaasti. Kampusklubin pilvipalvelu kerää paljon erilaista dataa samaan paikkaan, jolloin siihen pääsee käsiksi vaikkapa älypuhelimella yhden ja saman sovelluksen kautta.

– Kehittämämme pilvipalvelu on avoin, luotettava ja nykyaikaisella tavalla kehitetty alusta kiinteistöjen digitalisointiin. Datalähteiden kytkeminen ei vaadi ollenkaan ohjelmointia. Dataan pääsee kiinni API-rajapinnoilla, mikä nopeuttaa, helpottaa ja selkeyttää merkittävästi sovellusten kehitystyötä. Keräämme dataa reaaliaikaisesti sekä integroiduista datalähteistä (kuten automaatiojärjestelmät) että ulkoisista datalähteistä, kertoo Vladislav Jumppanen, Polku Innovations Oy:n toimitusjohtaja.

– Rejlers Accelerated Operations yhdistää tiedon ja sen käyttöympäristön. Tiedon hakeminen ja seuraaminen onnistuu luontevasti 360-kuvia esittävällä selaimella ja lisätyn todellisuuden sovelluksella. Accelerated Operationsin avulla voidaan esimerkiksi tutustua uusiin työskentelytiloihin etukäteen, kouluttaa työntekijöitä sekä seurata reaaliaikaista mittaustietoa. Hyötyinä on virheiden väheneminen ja päätöksentekoon liittyvän olennaisen tiedon nopea löytäminen, kuvaa Rejlersin digitaalisten palveluiden asiantuntija Timo Mäkimattila.

Kampusklubin kiinteistödatan keruun ja pilvipalvelussa sijaitsevan datan pohjalta kehiteltyjen demo-sovellusten myötä data on käytettävissä ja saatavilla nopeasti ja helposti. Avoin pilvi tarjoaa Kampusklubin yritysjäsenille ja koko yliopistoyhteisölle loistavat puitteet uusien, kiinteistödataa hyödyntävien sovellusten kehittämiselle.

Kampusklubilla toteutettava demo on osa Digitaaliset kiinteistöpalvelut (Virpa C) -tutkimushanketta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on mukana tutkimushankkeessa yhtenä yrityksenä mm. Siemensin, Helvarin ja Granlundin sekä Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston ohella. Hankkeen idea on tehdä käyttökelpoiseksi kaikki se data, jota kiinteistöissä kerätään. Kiinteistöistä kerättävää tietoa halutaan siirtää ja jalostaa pilveen, josta palveluiden toimittajat voivat niitä hyödyntää omassa toiminnassaan erilaisten sovellusten avulla. Näin esimerkiksi kiinteistöhuolto pääsee kiinteistön olosuhdedataan kiinni paikan päällä helposti, visuaalisesti ja nopeasti. Sen lisäksi, että visualisoidun datan hyödyntäminen helpottaa kiinteistöhuollon arkea, se säästää aikaa ja rahaa.

Vaikka pilveen kerättävän kiinteistödatan pohjalta tehtäviä sovelluksia kaavaillaan erityisesti helpottamaan kiinteistöhuollon arkipäivää, kiinteistöistä kerätyn datan hyödyntämismahdollisuudet ulottuvat paljon laajemmalle. Tulevaisuudessa älykkäät järjestelmät voivat esimerkiksi tarjota raportteja kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille eri tilojen käyttöasteista, tilojen olosuhteista myös käyttäjälle, oppia käyttäjän tarpeista ja mieltymyksistä sekä tarjota käyttäjälle mahdollisuuden olosuhteiden säätämiseen.

Katso esittelyvideo Kampusklubin pilvipalvelua hyödyntävästä sovelluksesta YouTubesta!

 

Lisätietoa:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Olli Niemi
Dosentti
050 60 210
olli.niemi@sykoy.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Kampusklubi

Jaana Hanninen
Asiakasvastaava, konseptikehitys ja myynti
040 041 4117
jaana.hanninen@sykoy.fi 

Polku Innovations Oy

Vladislav Jumppanen
Toimitusjohtaja
vladislav.jumppanen@polku.io

Rejlers Oy

Timo Mäkimattila
Asiantuntija, digitaaliset ratkaisut
050 530 7656
timo.makimattila@rejlers.fi

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 247 rakennuksesta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi

 

Polku Innovations Oy on IoT-sovellusten ja alustojen kehittämiseen erikoistunut teknologia-startup. Polun kehittämä Zone-IoT-alusta on kiinteistöjen digitalisaatiota nopeuttava ja helpotettava nykyaikainen pilviratkaisu.

 

Rejlers Finland Oy tarjoaa monipuolisia insinööripalveluja teollisuuden, energian, rakentamisen ja infran asiakaskunnille. Rejlers yhdistää ICT:n insinööriosaamiseen ja tarjoaa asiakkailleen myös digitaalisia palveluratkaisuja. Rejlersin osaaminen on asiakkaiden käytössä konsulttipalveluina, palvelutuotteina ja projektiratkaisuina. Suomessa toimimme 19 paikkakunnalla. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2017 oli noin 48,6 miljoonaa euroa.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Cyber Security Morning 17 SEP 2020

Cyber Security Morning 17 SEP 2020

Kampusklubilla tapahtuu – Transforming Ageing -hackathon 29.-30. marraskuuta 2019

Kampusklubin VR Aamut

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy