Kiinteistöpalvelualan lakon vaikutukset SYKin kohteissa 16.-18.3.2023

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on käynyt yhdessä palveluntuottajiensa kanssa läpi mahdolliset lakon vaikutukset kiinteistöhuollon toimintaan. Palvelutuottajat ovat järjestäneet toiminnan siten, ettei lakolla ole vaikutusta mm. päivystystoimintaan.

Lakon vaikutukset ovat rajautumassa muutamiin SYKin kohteisiin, joissa vaikutukset pyritään minimoimaan. Tähän tiedotteeseen on nostettuna esille paikkakunnat sekä niillä esille nousevat mahdolliset vaikutukset toimintaan lakon aikana. Muilla paikkakunnilla lakko ei vaikuta SYKin kohteisiin.

Turku:
Kiinteistöhuollon ja ulkoaluehuollon työt järjestetään lakosta huolimatta tuottamaan palvelut sillä tasolla, ettei siitä synny turvallisuushaittaa. Päivystystoimintaan mahdollinen lakko ei vaikuta ja se toimii normaalisti. Tekniset managerit ohjaavat toimintaa siten, että akuutit työt priorisoidaan. Tekninen huolto toimii normaalisti.

Vaasa:
Ylityökielto saattaa aiheuttaa viivettä auraustöissä. Palvelu tuotetaan muutoin normaalisti.

Oulu:
Linnanmaan kampuksella lakko koskee siivousta ja ulkohuoltoa. Siivouksen osalta työn laadussa on odotettavissa poikkeamia. Ulkohuollon osalta palveluntuottaja varmistaa akuutit työt, kuten kulkupolkujen auraukset ja liukkauden torjunnan. Lumisateen sattuessa sovittuihin aikatauluihin on odotettavissa häiriöitä. Sisällä tapahtuvassa työssä huoltomiehet ovat eri TES:n piirissä. Kontinkankaalle lakolla ei ole vaikutusta.

PAM on antanut seuraavan lakkovaroituksen 23-24.3.2023. Mahdollisen lakon vaikutukset selvitetään ja koostetaan erikseen.

Lisätietoja

Ville Kautto
Ylläpitopäällikkö
044 347 3526
ville.kautto@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Kiinteistöpalvelualan lakon vaikutukset SYKin kohteissa 23.-24.3.2023

Kiinteistöpalvelualan lakon vaikutukset SYKin kohteissa 16.-18.3.2023

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kampuksilla liputetaan Ukrainan tueksi

SYK on ottanut whistleblowing-kanavan käyttöön

© 2023 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy