Kiinteistöpalvelualan lakon vaikutukset SYKin kohteissa 30.3.–1.4.2023

Mikäli kiinteistöpalvelualan sovittelussa osapuolet eivät pääse sopuun, seuraava kiinteistöpalvelualan lakko toteutuu 30.3.–1.4.2023. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on käynyt yhdessä palveluntuottajiensa kanssa läpi mahdolliset lakon vaikutukset kiinteistöhuollon ja siivouksen toimintaan. Palveluntuottajat ovat järjestäneet toiminnan siten, ettei lakolla ole vaikutusta mm. päivystystoimintaan.

Tähän tiedotteeseen on nostettuna esille SYKin paikkakunnat sekä niillä esille nousevat mahdolliset vaikutukset toimintaan lakon aikana.

Tampere:
Ulkoaluehuollossa esiintyy viiveitä. Koneella tehtävät auraukset ja hiekoitukset hoidetaan urakoitsijan toimesta. Lakko ei koske Campustaa, eli sisähuolto toimii normaalisti. Siivoojat ovat lakon piirissä ja siivouksen osalta on odotettavissa puutteita.

Turku:
Kiinteistöhuollon ja ulkoaluehuollon työt järjestetään lakosta huolimatta sillä tasolla, ettei siitä synny turvallisuushaittaa. Päivystystoimintaan mahdollinen lakko ei vaikuta ja se toimii normaalisti. Tekniset managerit ohjaavat toimintaa siten, että akuutit työt priorisoidaan. Tekninen huolto toimii normaalisti.

Oulu:
Oulussa sekä Linnanmaan että Kontinkankaan kampuksella lakko koskee siivousta ja ulkohuoltoa. Siivouksen osalta työn laadussa on odotettavissa poikkeamia. Ulkohuollon osalta palveluntuottaja varmistaa akuutit työt, kuten kulkupolkujen auraukset ja liukkauden torjunnan. Lumisateen sattuessa sovittuihin aikatauluihin on odotettavissa häiriöitä. Sisällä tapahtuvassa työssä huoltomiehet ovat eri TES:n piirissä.

Vaasa:
Ylityökielto saattaa aiheuttaa viivettä auraustöissä. Palvelut tuotetaan muutoin sopimuksen mukaan.

Jyväskylä:
Lakko aiheuttaa viivettä palvelupyyntöjen hoitoon. Kiireelliset työt hoidetaan sopimuksen mukaan. Ulkoaluehuoltoon ei lakolla ole vaikutusta.

Kuopio:
Lakko aiheuttaa viivettä palvelupyyntöjen hoitoon ja ulkoalueen huoltoon. Kiireelliset työt hoidetaan sopimuksen mukaan.

Lappeenranta:
Sisätöissä saattaa tulla viiveitä. Akuutit työt hoidetaan.

Joensuu:
Lakko aiheuttaa viivettä palvelupyyntöjen hoitoon ja ulkoalueen huoltoon. Kiireelliset työt hoidetaan sopimuksen mukaan.

Rauma:
Lakolla ei ole vaikutusta toimintaan.

Rovaniemi:
Toiminta lakon piirissä. Sisähuolto jatkuu normaalisti. Ulkohuoltoon voi olla vaikutuksia, mutta toistaiseksi toiminta jatkunut häiriöttä myös lakon aikana.

Hämeenlinna:
Toimijat eivät lakon piirissä.

Lisätietoja

Ville Kautto
Ylläpitopäällikkö
044 347 3526
ville.kautto@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

SYKin vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Ulla Sjöblomista Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi talousjohtaja

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kiinteistöpalvelualan lakon vaikutukset SYKin kohteissa 30.3.–1.4.2023

© 2023 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy