Medisiina D -monikäyttäjärakennukselle on myönnetty BREEAM -sertifikaatti

Lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, Medisiina D -monikäyttäjärakennukselle on myönnetty BREEAM sertifikaatti, arvosanalla Very Good.  Rakennuksessa toimivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu saman katon alla. Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja synergiaedut.

Kupittaalle keväällä 2018 valmistuneen Medisiina D -monikäyttäjärakennuksen arvosanaksi tuli tavoitteeksi asetettu Very Good (57,3%). Hanke sai erinomaiset pisteet rakennuksen energiatehokkuudesta. Lisäksi hanke sai erinomaiset pisteet seuraavista BREEAM-osioista:

  • rakennushankkeen johtaminen ja työmaan ympäristövaikutusten hallinta
  • julkisen liikenteen ja palvelujen saavutettavuus ja vaihtoehtoisia liikennemuotoja tukevat suunnitteluratkaisut (pyöräily ja sähköautojen latauspisteet)
  • rakennushankkeen tehokas jätehuolto sekä hyvät rakennuksen jätehuoltotilat.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama rakennus on lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, joka palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarpeita.

Medisiina D kokoaa saman alan toimijat yhteisiin tiloihin. Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja monenlaiset synergiaedut. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja joustaviksi.

Kaikilla kolmella toimijalla on omia tiloja, joiden lisäksi yhteiskäytössä on esimerkiksi info-, ravintola-, opetus- ja kokoustilat sekä osa laboratoriotiloista. Välinehuoltoon liittyvät tilat on keskitetty yhteen yksikköön aikaisemmista 15 toimipisteestä. Yhteiskäyttöisyys pienentää tilan ja resurssien tarvetta sekä tuo kustannussäästöjä. Kaikki käyttäjäryhmät olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa, ja jokainen ryhmä toi mukanaan toiveensa erityisvaatimuksista.

Yhtäältä opetus ja työelämä ja toisaalta tutkimus ja kehitys sekä operatiivinen toiminta ovat Medisiina D:ssä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 600 ja opiskelee noin 1 500 henkilöä.

Rakennusta lähdettiin suunnittelemaan periaatteilla synergiaa, monikäyttöisyyttä ja joustavuutta. Nämä periaatteet toteutuivatkin mitä parhaimmin Medisiina D rakennuksen kohdalla. Lisäksi rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla tiivistäen lääketieteen kampusaluetta ja kaupunkirakennetta, sanoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n johtaja Aki Havia.

Medisiina D -rakennuksen BREEAM-konsulttina ja energiakonsulttina toimi Granlund Consulting Oy. Myös rakennushankkeen LVI-suunnittelu tehtiin Granlundilla. ”Olemme Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä ympäristösertifiointiprosessien ja rakennushankkeiden energiatehokkuuden kehittämiseksi. Tämän kehitystyön tuloksista ja sujuvasta yhteistyöstä on hyvä esimerkki Medisiina D:n saavuttama BREEAM Very Good -sertifikaatti ja siinä saavutetut erinomaiset arvosanat energiatehokkuudesta”, kertoo Granlund Consulting Oy:n toimialajohtaja Ville Reinikainen.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Jyväskylän Lähde – odotettu peruskorjaus on valmistunut, tervetuloa tutustumaan!

Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde uudistui täysin

Haemme rakennuttajapäällikköä – Turun toimipisteeseemme

Aurum -rakennus valmistui ja luovutettiin pääkäyttäjille, Åbo Akademille ja Turun yliopistolle sekä rakennuttajalle huhtikuun lopulla

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy