Medisiina D -monikäyttäjärakennus on otettu käyttöön Turun Kupittaalla

Lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, Medisiina D -monikäyttäjärakennus on valmistunut. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu toimivat nyt saman katon alla, mikä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja synergiaedut.

Kupittaalle keväällä valmistuneen Medisiina D -monikäyttäjärakennuksen avajaisia vietetään tänään. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama rakennus on lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, joka palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarpeita.

Medisiina D kokoaa saman alan toimijat yhteisiin tiloihin. Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja monenlaiset synergiaedut. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja joustaviksi.

– Medisiina D on keskeinen osa Turun terveyskampusta. Rakennus on malliesimerkki synergiatalosta, joka kokoaa yhteen kliinistä työtä sekä tutkimusta ja koulutusta tekevät toimijat yliopistosta, sairaanhoitopiiristä ja ammattikorkeakoulusta, toteaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

Kaikilla kolmella toimijalla on omia tiloja, joiden lisäksi yhteiskäytössä on esimerkiksi info-, ravintola-, opetus- ja kokoustilat sekä osa laboratoriotiloista. Välinehuoltoon liittyvät tilat on keskitetty yhteen yksikköön aikaisemmista 15 toimipisteestä. Yhteiskäyttöisyys pienentää tilan ja resurssien tarvetta sekä tuo kustannussäästöjä. Kaikki käyttäjäryhmät olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa, ja jokainen ryhmä toi mukanaan toiveensa erityisvaatimuksista.

Yhtäältä opetus ja työelämä ja toisaalta tutkimus ja kehitys sekä operatiivinen toiminta ovat Medisiina D:ssä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 600 ja opiskelee noin 1 500 henkilöä.

– Medisiina D mahdollistaa hoitoyksiköiden, laboratoriodiagnostiikan sekä yliopiston ja AMK:n tutkimuksen ja opetuksen entistä tiiviimmän yhteistyön. Toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan mahdollistaa esimerkiksi Patologian ja Kliinisen mikrobiologian erikoisalojen prosessien sujuvoittamisen, paremman logistiikan ja toiminnan modernisoinnin. Medisiina D tarjoaa myös mahdollisuuden paremmin potilaan tarpeisiin kohdistuvaan täsmädiagnostiikkaan. Konkreettisia esimerkkejä ovat genetiikan yhteistyö ja yhteiset prosessit sekä patologian että hematologian kanssa, valottaa vastuualuejohtaja, ylilääkäri Antti Hakanen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

  Turun AMK:lle Medisiina D tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia niin monialaiseen oppimiseen kuin muiden toimijoiden ja yritysten kanssa tehtävään soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhönkin. Samoin pystymme tuottamaan asiakkaille aiempaa laajempia ja laadukkaampia palveluja neljässä eri palvelukeskuksessamme, kertoo Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtaja Anne Isotalo.

Medisiina D:n Flavoria-ravintolassa kehitetään uutta. Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Sodexo tutkivat yhdessä, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten ruokavalintoihin. Asiakkailla on myös mahdollisuus saada palautetta omasta syömisestään uudenlaisen sovelluksen ja älykkäiden ruokalinjastojen avulla. Tutkimusravintola ja moniaistitila Aistikattila aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa.

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Schauman Arkkitehdit Oy, ja pääurakoitsijana toimi NCC Suomi Oy.

Rakennuksen sijainti sairaala-alueen ja yliopiston vanhojen, mutta myös tulevien rakennusten välissä ahtaalla monitasoisella tontilla asetti haasteita suunnitteluun, mutta loi samalla erinomaisia synergiaetuja ja yhteistyömahdollisuuksia talon käyttäjille. Sijainti muiden rakennusten keskellä johti siihen, että Medisiina D:n arkkitehtonisesti näyttävimmät osat löytyvät rakennuksen sisältä. Tilasuunnittelun vahva, värikäs konsepti pohjautuu lääketieteen eri aloihin ja sen ajalliseen kehitykseen. Kaikki käyttäjäryhmät osallistuivat rakennuksen suunnitteluun, ja talo on räätälöity heidän työprosesseihinsa ja erityisvaatimuksiinsa, huomioiden myös tulevaisuuden muuntojoustavuustarpeet, kertoo pääsuunnittelija, toimitusjohtaja Janne Helin Schauman Arkkitehdeiltä.

Rakennusta lähdettiin suunnittelemaan periaatteilla synergiaa, monikäyttöisyyttä ja joustavuutta. Nämä periaatteet toteutuivatkin mitä parhaimmin Medisiina D rakennuksen kohdalla. Lisäksi rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla tiivistäen lääketieteen kampusaluetta ja kaupunkirakennetta, sanoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n johtaja Aki Havia.

Medisiina D:n toiminnot

Turun yliopistollinen keskussairaala

Yhteensä 15 yksikköä muutti kahdeksasta rakennuksesta Medisiina D:hen

Laboratoriotoimialueen toimintoja kaikilta vastuualueilta:

Genetiikka ja SASKE (Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus)

Kliininen mikrobiologia

Patologia

Tykslab

Asiantuntijapalveluista:

Varsinais-Suomen välinehuolto

 

Turun yliopisto

Bakteriologia, immunologia ja virologia

Biotekniikka

Histologian palveluyksikkö

Patologian tutkimusyksikkö

Syöpätutkimuslaboratorio

Syövän molekyylilääketiede ja genetiikka

Tulevaisuuden ruokamaailma

Kliinisten taitojen opetus ja simulaatio-opetus

 

Turun ammattikorkeakoulu

Suun terveydenhuollon koulutus ja palvelut Studental

Bioanalytiikan koulutus ja palvelut TUASLab

 

Yhteiset toiminnot

Auria Biopankki (Tyks ja Turun yliopisto)

Luento- ja pienryhmäopetus (Turun yliopisto, Tyks ja Turun AMK)

Simulaatiotilat Health Campus Turku Simu Center (Turun AMK, Turun yliopisto ja Tyks)

Liikunta- ja toimintakykylaboratorio (Turun AMK ja Tyks Orto)

 

Palvelut

Ravintola Flavoria, Sodexo

Aulapalvelut

 

Kuvia mediakäyttöön: https://vsshp.kuvat.fi/kuvat/Medisiina+D/

 

 

 

Lisätietoja:

 

Tyks / VSSHP: vastuualuejohtaja, ylilääkäri Antti Hakanen, puh. 050 400 8382, antti.hakanen@tyks.fi

Turun yliopisto: dekaani Pentti Huovinen, puh. 040 505 2284, penhuo@utu.fi

Turun ammattikorkeakoulu: koulutusjohtaja Anne Isotalo, puh. 040 355 0443, anne.isotalo@turkuamk.fi

Schauman Arkkitehdit Oy: toimitusjohtaja Janne Helin, puh.0400 639 581, janne.helin@schaumanarch.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy: rakennuttamisen johtaja Aki Havia, puh. 040 527 7511, aki.havia@sykoy.fi

 

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää kiinteistöjä kampusalueillaan. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 247 rakennuksesta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 150,1 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Tiedote: Öljyvahinko Oulangan tutkimusasemalla ei ole aiheuttanut ympäristövahinkoja

Turun Aurum-rakennus sai harvinaisen tunnustuksen ympäristömyönteisyydestään

Organisaatiotarkennus

Toiminnan merkitys syntyy tyytyväisistä asiakkaista

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy