Tilajärjestelyt, Oulu

Rakennushanke – Humanistisen tiedekunnan tilajärjestelyt, Oulun yliopisto

  • Käynnistyi: 2017
  • Valmistuu: 2018
  • Vuokralainen: Oulun yliopisto
  • Toiminta: Opetus, tutkimus
  • Arkkitehtitoimisto: Linja Arkkitehdit Oy
  • Bruttoneliömäärä: xx
  • Paikkakunta: Oulu
  • Kampus: Linnanmaa
  • Tavoitteet & lähtökohdat: peruskorjaus, tilankäytön tehostaminen, uudet opetusympäristöt

Humanistisen tiedekunnan toiminnot siirtyvät pois alta, kun Oulun ammattikorkeakoulu muuttaa vuonna 2020 Linnanmaan-kampukselle tiedekunnan nykyisiin tiloihin. Rakennuksen korjaamattomat tilat peruskorjataan ja muutetaan uuden käyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi, mikä mahdollistaa aiempaa paremmin yhteiskäytön.