Rakennushankkeet

Kehitämme terveellisiä, toimivia, turvallisia ja energiatehokkaita oppimis- ja tutkimusympäristöjä. Suunnittelemme hankkeet joko asiakkaiden uudisrakennus- tai tilanmuutostarpeiden tai rakennusten kuntoon perustuvien peruskorjaustarpeiden pohjalta.

Tutustu merkittävimpiin käynnissä oleviin rakennushankkeisiimme.

Ympäristö- ja yritysvastuuasiat ovat saaneet organisaatiossamme suuren painoarvon rakentamisen ja ylläpidon myötä.

Rakennuttamisen yksikkö vastaa uudis- ja korjausrakentamisesta SYK Oy:n kiinteistöissä. Ympäristö- ja yritysvastuuasiat ovat saaneet organisaatiossa suuren painoarvon rakentamisen ja ylläpidon myötä. Kaikki uudisrakennukset pyritään sertifioimaan BREEAMstandardin vaatimusten mukaisesti, ja myös ylläpidossa pyritään jatkuvaan parantamiseen ja seurannan kehittämiseen.

Panostamme tutkimukseen ja kehitykseen, sillä ympäristöillä ja tiloilla on merkitystä. Yhdessä toimiminen ja ihmisten verkostoituminen ovat oleellisia oppimisen, kehityksen ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Olemme rakentaneet useita demoympäristöjä, joissa uusia ajatuksia on tuotu kampuksille nähtäville. Näin on pystytty mittaamaan uuden ympäristön vaikutusta ihmisten toimintaan ja kokemuksiin.