Suunnitelmallisuus peittoaa digitalisaatiopelot

Verkkopankki, lomapaikka AirBnB:stä, uusi huppari Zalandosta, ajanvaraus parturille – kuluttajina me käytämme digipalveluja sujuvasti. Työelämässä tilanne on usein toinen. Digikehittäjät kokevat siellä muutosvastarintaa.

Ihmiset eivät ehkä ymmärrä, mitä ollaan tekemässä ja mihin se vaikuttaa. Jos meille tulee uusi toimintaa tehostava digiratkaisu, miten se vaikuttaa minun työhöni? Tuleeko minusta tarpeeton? Opinko edes käyttämään ratkaisua?

Yksi iso ero kuluttajien ja työntekijöiden välillä on. Kuluttaja voi itse valita, mitä ratkaisuja käyttää tai käyttääkö niitä ollenkaan. Töissä on pakko käyttää työnantajan valitsemia työkaluja.

Siksi korostan itse digikehityksessä suunnitelmallisuuden tärkeyttä. Ihmisten pitää tietää, mitä olemme tekemässä, mitä hyötyä siitä saadaan ja milloin.

Siksi SYK:ssä on juuri perustettu kehityssalkku, jonne annetaan pääsy koko henkilöstölle. Sieltä kaikki näkevät, mitä on menossa ja tulossa, millä aikataululla ja kenen vastuulla niiden edistäminen on. Kehitysasioista tiedotetaan myös kuukausipalavereissa, tiimeissä sekä kahvihuoneen infonäytöllä.

 

Hedelmät ensin matalilta oksilta

SYK:ssa digitalisaatiota edistämään on perustettu DigiSYK-kehitysohjelma ja sitä koordinoimaan oma ryhmä, jota itse vedän. Keräämme kehitysaihioita ja koordinoimme niiden toteutusta.

Kehityshankkeiden priorisoinnin ja käynnistyspäätökset tekee kuitenkin aina liiketoiminta. Jokaiselle hankkeelle on löydyttävä omistaja, joka vastaa työn edistämisestä, osallistaa väkeä siihen ja vie lopulta hyödyt käytäntöön.

Priorisointia tarvitaan. Kun kehityssalkussa on 30 hanketta, niitä kaikkia ei voi viedä eteenpäin yhtä aikaa.

Ensin kannattaa poimia matalalla roikkuvia hedelmiä. Esimerkiksi sähköinen allekirjoitus tai lomakkeiden sähköistäminen eivät ole monien vuosien hankkeita, vaan niistä saadaan nopeita voittoja ja digiratkaisuja käyttöön. Silloin henkilöstökin näkee, mitä digitalisaatio voi tarkoittaa jokapäiväisessä työssä.

Jos taas lähdetään kehittämään uutta liiketoimintaa vaikkapa esineiden internetistä, hedelmät ovat huomattavasti korkeammalla.

 

Kokeile suunnitelmallisesti

Välillä kuulee kommentteja, että ”tuota on kokeiltu ennenkin”. SYK on mielestäni hyvin ainutlaatuisessa asemassa, koska yhtiön toimintakulttuuriin kuuluvat yhteishankkeet ja kokeilut. Harvassa yrityksessä on näin laajaa verkostoa, josta tulisi syötettä ja tietoa ja kokemuksia. Jos vain jaksaa olla kiinnostunut, täällä pääsee monien asioiden äärelle.

Kokeiluista on aina jotain hyötyä, mutta mielestäni niissäkin kannattaa tehdä päätökset mukaan lähtemisestä liiketoimintaperusteisesti. Mietitään alusta lähtien, mitä hyötyä kokeilusta on SYK:lle.

Jos esimerkiksi lähdetään kokeilemaan tietojen keräämistä tiloista, jonkun pitää asentaa anturit, kerätä ja käsitellä dataa sekä tehdä käyttöliittymä. Itse ajattelen heti, voisiko tätä laajentaa muihin SYK:n kiinteistöihin, voitaisiinko tästä kehittää uusi palvelu. Suunnitelmallisesti toimittaessa kokeiluun valitaan suoraan sellaiset kumppanit, jotka pystyvät tarvittaessa skaalaamaan kokeilua ja tarjoamaan tuotannollisen palvelun.

kuva: Melih Dündar

 

Melih Dündar toimii SYK:ssa DigiSYK-koordinointiryhmän vetäjänä, joka vastaa digikehityksen koordinoinnista ja aihioiden kehityksestä. Teknologiayritys Sofigaten palkkalistoilla olevalla Melihillä on laajasti kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä teknologisin keinoin. Kehittämisessä Melih näkee oleellisena liiketoiminnan tarpeen, kumppaneiden ratkaisujen ja käyttäjien näkökulman yhdistämisen. Vapaa-ajallaan hän viettää aikaa perheensä kanssa sekä urheillen kuntosalin sykkeessä.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

UNIVERSITY PROPERTIES OF FINLAND LTD NOTICE OF REDEMPTION

SYK toteuttaa kiinteistösalkkuunsa liittyvän järjestelyn Turussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on sopinut rahoituksen uudelleenjärjestelystä – ratkaisu kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta

Kontinkankaan kampukselle Ouluun perustettiin merenrantaniitty

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy