SYK ja yliopistot huolehtivat yhdessä turvallisuudesta kampuksilla

Suomen Yliopistokiinteistö Oy ja yliopistot kehittävät yhdessä kampusturvallisuutta. Syyskuussa yliopistot ja SYK pääsivät harjoittelemaan tositoimia Helsingissä järjestetyssä turvallisuuspäivässä.

Turvallisuuspäivässä esiteltiin kampusturvallisuuden nykytilaa ja jo tehdyn yhteistyön antia sekä sitä, miten turvallisuusasioita viedään tulevaisuudessa eteenpäin. Tavoitteena on, että noin kaksi vuotta sitten alkunsa saanut hanke etenee pysyvämmäksi toiminnaksi.

– Kannamme tietenkin oman vastuummea turvallisuudesta, kuten myös yliopistot. Haluamme kuitenkin, että meillä on hyvä yhteistyö kaikilla tasoilla turvallisuuden edistämisessä, sanoo SYK:n ylläpitopäällikkö Ville Kautto.

Tähän mennessä yhteistyö on sisältänyt muun muassa nykytilan ja mahdollisten riskien kartoittamista, vastuiden selkeyttämistä sekä pelastussuunnitelmiin ja niiden saatavuuteen liittyviä asioita. Kampuksilla on järjestetty turvallisuuskävelyitä, joiden aikana on noussut esille arjen turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Myös poistumisharjoituksia on järjestetty ja järjestetään jatkossakin.

– Sovimme yhteistyössä myös yhteisiä linjauksia sekä sitä miten asioita hoidetaan. Kampusten kokonaisturvallisuustilanne on hyvä, ja paljon on jo tehty. Aina voi kuitenkin lisätä tietoisuutta ja minimoida riskejä, Kautto sanoo.

Syyskuussa järjestetty turvallisuuspäivä oli ensimmäinen yhteinen kokoontuminen, jossa kaikkien yliopistojen turvallisuusorganisaatiot, tilapalveluhenkilöstö ja SYK:n ylläpito ja kampusmanagerit olivat läsnä.

Päivän aikana harjoiteltiin myös toimintaa konkreettisessa vaaratilanteessa. Harjoituksessa lähdettiin tilanteesta, jossa kuorma-auto on rysäyttänyt yliopistorakennuksen pääovesta sisään. Osallistujat järjestäytyivät eri rooleihin ja lähtivät kolmen johtajan vetämänä purkamaan tilannetta. Harjoituksen veti Seclion, joka toimii SYK:n turvallisuusasiantuntijana.

– Totesimme harjoituksen jälkeen, että tilanteiden ja yhteisten kuvioiden harjoittelulle on tilaus. Harjoittelu lisää ymmärrystä ja osaamista ja opettaa tunnistamaan asioita paremmin, Kautto kertoo.

– On hienoa, että asiakkaat ovat mukana yhteisessä kampusturvallisuutta kehittävässä hankkeessa ja toiminnassa, ja että meillä on yhteinen tavoite turvallisuusasioiden kehittämiseksi.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

UNIVERSITY PROPERTIES OF FINLAND LTD NOTICE OF REDEMPTION

SYK toteuttaa kiinteistösalkkuunsa liittyvän järjestelyn Turussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on sopinut rahoituksen uudelleenjärjestelystä – ratkaisu kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta

Kontinkankaan kampukselle Ouluun perustettiin merenrantaniitty

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy