Tänä vuonna Afrikassa – kulttuuri vaikuttaa tilojen suunnitteluun

Turun yliopisto on käynnistämässä ohjelmistotekniikan englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa Namibian yliopiston kampuksella Windhoekissa. Etäkampuksen avulla yliopisto haluaa kehittää yhteistyötä Namibian yliopistojen kanssa ja vahvistaa jalansijaansa Afrikan nopeasti kasvavilla koulutusmarkkinoilla.

Tulevat diplomi-insinöörit ja etäkampus saivat vastikään edistykselliset opiskelu- ja työskentelytilat kansainvälisenä yhteisponnistuksena, osana InLearn-projektia. Projektin tavoitteena on tukea yliopistojen koulutusvientiä ja tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä Namibiassa. SYK:n lisäksi mukana ovat suomalaiset Aihio Arkkitehdit, Finnish Education Group ja Polar Partners sekä namibialainen Dololo Operations ja intialainen Aina EduArch.

Etäkampuksen suomalaiset ja namibialaiset toimijat innostuivat SYK:n toimintalähtöisestä lähestymistavasta, jonka ideana on oppimisen tukeminen tilasuunnittelun avulla.

Namibiassa opettaja on maassa edelleen auktoriteetti, jota katsotaan ylöspäin, eikä erilaisten oppijoiden tukeminen ole vielä arkipäivää. Tasavertainen kohtaaminen ja silmiin katsominen eivät myöskään ole mitään itsestäänselvyyksiä, kuten Pohjoismaissa – patriarkaaliset rakenteet ja kulttuuriset käytännöt kehkeytyvät itsenäisessä maassa tasa-arvoisiksi vähitellen. Kun kuitenkin tilasta löytyy kaikille luontevasti oma paikka, tila tuntuu kaikista käyttäjistä miellyttävältä ja raikkaalta.

Kun mikään ei ole itsestään selvää

InLearn-projektin parasta antia oli kulttuurierojen oppiminen. Kulttuurierot tulivat tiloja suunnitellessa esiin kiinnostavalla tavalla.

Sekä suomalaista että namibialaista kulttuuria yhdistää suhde luontoon. Kuitenkin siinä missä namibialaiset hakeutuvat auringolta suojaan ja peittävät ikkunoista läpitunkevaa päivänvaloa verhoilla, suomalainen haluaa avata verhot ja katsoa kaunista vuoristomaisemaa aina kuin mahdollista.

Matkan varrella eteen tupsahteli pieniä haasteita, joita sitten yhdessä ratkoimme.

Opimme, että vieraassa kulttuurissa mitään ei kannata pitää itsestäänselvyytenä ja että tietyt asiat pitää sopia selkeästi etukäteen. Projektikäytännöissä oli eroja dokumenttien käsittelytavoissa, ja pankkiliikenteen kanssa oli syytä olla tarkkana – mikäli suoritukset eivät tulleet tilille ajallaan, maksun saaja saattoi käydä laittamassa ovet lukkoon. Ovet toki saatiin auki, kun pystyimme osoittamaan, että maksusuoritukset oli hoidettu ajallaan.

Käyttäjät mukana suunnittelemassa tiloja

Etäkampuksen yhteiskehittäminen lähti liikkeelle vision kirkastamisesta keväällä 2018. Pian Namibian yliopiston kampukselta osoitettiin mahdollisia tiloja, joihin sillanpääasemamme voisi jalkautua. Valintamme kohdistui tyhjäksi jääneeseen vanhaan kirjastoon ja siellä sijaitsevaan 200 neliömetrin tilakokonaisuuteen.

Toteutimme rinnakkain oppimisen (co-learning) ja rinnakkain työskentelyn (co-working) tilavyöhykekonseptin yhteiskehittämällä. Oli ilo luotsata prosessia ja toteuttaa yhteiskehittämisen ideaa. Yhteiskehittämiseen osallistuva joukko oli hankkeessa kohtalaisen pieni. Kun käyttäjät sitoutuvat yhteiskehittämisen myötä hankkeeseen, lopputuloksena ovat tilat, jotka eivät hankaloita vaan edesauttavat toimintaa. Osallistumalla kehittämiseen käyttäjät ottavat tilat omikseen.

Yhteiskehittäminen oli monimuotoista keskusteluissa sekä kotimaassa että Namibiassa. Kulttuurinen tähtihetki oli silloin, kun Suomessa arkkitehdiksi valmistunut intialainen projektipäällikkömme Ramkrishna esitteli suunnitelmia Namibian yliopiston kiinteistöjohtajille ja nämä kommentoivat: ”We like the way you Scandinavians think about the space”.

Sekä työ- että oppimisympäristössä hyödynnetään tilojen tasoeroja. Maisemaikkunoiden äärelle pääsee askelmien avulla, ja oppimisympäristöön on porrastusten avulla rytmitetty tasoja, joihin on helppo asettua. Joustavien kalusteiden avulla tiloihin voidaan luoda tilaa niin suuremmille kuin pienemmillekin ryhmille. Kalusteita voidaan liikutella, ja akustiikka on aivan eri tasolla kuin mihin Namibiassa on totuttu.

Yliopistolla näkee paljon kalteriovia turvallisuuden takeena – tämän kulttuurin soveltaminen konseptiin ja yhteisölliseen tilaan oli mielenkiintoista yhteensovittamista.

Huoneen pitkälle leveälle seinälle on myöhemmin tarkoitus asentaa etäläsnäoloa (remote presence) tukeva teknologinen ratkaisu eli seinä, joka kytkee yhteen kaksi tilaa – toisen Windhoekissa ja toisen Turussa – yhden gigabitin nopeudella sekunnissa.

Sillanpääasema toiminnassa

Lokakuussa käyttöön otetuissa tiloissa on jo järjestetty useita seminaareja ja valmennuksia. Yliopiston lisäksi tilan ovat löytäneet keskeiset kumppanit, jotka tunnistavat eteläisen Afrikan mahdollisuudet myös liiketoiminnan näkökulmasta.

Vuorovaikutussuunnittelun professori Erkki Sutinen on käynnistänyt etäkampuksella väitöskirjaopiskelijoiden ohjauksen, koodarikoulun konseptin sekä suomalaisten ja namibialaisten toimijoiden välisen yritysyhteistyön.

Hankkeen aikana tuli selväksi, että pohjoismaiselle toimintalähtöiselle oppimisympäristölle on Namibiassa tilausta. Sekä suomalaiset että namibialaiset ovat hyvin tyytyväisiä uusiin puitteisiin. Tila vie suomalaisen yliopiston uraauurtavaa työtä voimakkaasti eteenpäin ja palvelee toiminta-alustan lisäksi myös käyntikorttina.

Me SYK:ssa olemme hankkeen aikana kehittäneet valmiuksiamme vastata yliopistojen koulutusviennin laajentumiseen ja tukemiseen. Olemme kirjanneet ylös hankkeen opit ja luoneet mallin, jolla voimme tukea asiakkaitamme oppimisen infrastruktuurin avulla.

Namibian kansa on pieni ja kulttuuri avoin. Maana Namibia on kuitenkin vasta hyvin nuori, sillä se viettää ensi vuonna 30-vuotisjuhlia. Yhteistyöllä suomalaisten kanssa on huomattavasti pidemmät juuret, sillä tänä vuonna juhlitaan Suomen ja Namibian 150 vuotta kestänyttä yhteistyötä.

Suomalaisen yhteistyön historia näkyy paikan päällä hyvinkin konkreettisesti. Ruokakaupassa sain kerran apua kolmelta eri henkilöltä: Martilta, Elinalta ja Rauhalta.

Alkujaan lähetystyöstä alkanut yhteistyö on vuosien varrella monipuolistunut merkittävästi. Pitkäaikaisille verkostoille on ihana ja helppo rakentaa uutta yhteistyötä. Uudenlaiset oppimisen tilat sekä niiden yhteinen kehittäminen jatkavat osaltaan kiinteää yhteistyötä.

Lisää projektista Turun yliopiston sivuilta linkin takaa.

Suvi Nenonen

Suvi Nenonen vastaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä työ- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvistä muutosjohtamisen prosesseista. Hänen työhönsä kuuluu myös yhteiskehittämisen prosessien ja menetelmien systematisointi sekä niihin liittyvä valmentaminen. Suvi haluaa olla mukana auttamassa muita oivaltamaan uutta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Namibialainen kulttuuri opetti Suville konkreettisesti, miten tilan sosiaalinen rakenne muotoillaan ja miten se onnistuessaan tekee ihmisten kohtaamisesta merkityksellistä.

yllä: Suvi Nenonen, FT fasilitoi ryhmätyöskentelyä innovaatio workshopissa, co-working tilassa.
yllä: Co-learning tilat Turun yliopiston etäkampuksella, Namibian yliopistolta (UNAM) vuokratuissa tiloissa.
yllä: Namibian yliopiston kampus, kuva: Ari-Pekka Lassila

 


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

UNIVERSITY PROPERTIES OF FINLAND LTD NOTICE OF REDEMPTION

SYK toteuttaa kiinteistösalkkuunsa liittyvän järjestelyn Turussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on sopinut rahoituksen uudelleenjärjestelystä – ratkaisu kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta

Kontinkankaan kampukselle Ouluun perustettiin merenrantaniitty

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy