Turun normaalikoulu saavutti BREEAM-ympäristösertifikaatin tavoitetason Very Good

Turun normaalikoululle tehtiin laaja peruskorjaus vuosina 2015 – 2016. Peruskorjauksen myötä vuonna 1980 valmistuneen koulurakennuksen vesikatto ja koko talotekniikka uusittiin vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, ja koulun tilat muokattiin vastaamaan nykyisiä opetustarpeita eli siirtymistä opettamisesta oppimiseen. Peruskorjauksessa huomioitiin rakennuksen ympäristöystävällisyyden parantaminen, ja rakennus saavutti BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -ympäristösertifikaatin tavoitetason Very Good, joka on luokituksen kolmanneksi paras taso. Sertifikaatin saamisen merkiksi Turun normaalikoulu sai nyt seinällensä oman BREEAM-laatan.

Käytämme rakennusten BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää sekä uudisrakennushankkeiden että suurten peruskorjaushankkeiden arvioinnissa. Järjestelmä auttaa suunnittelemaan ja rakentamaan rakennuksen, jonka ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni. Sertifikaatti ohjaa myös rakennuksen käyttöä. BREEAM kiinnittää huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Lisäksi sertifikaatissa huomioidaan rakennuksen viihtyisyyden ja terveellisyyden varmistaminen. Talotekniikan uusimisen myötä koulun käytönaikainen energiatehokkuus parani 33 prosenttia.

– Turun normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu, jossa opiskelevat peruskoulun alakoululaiset, yläkoululaiset ja lukiolaiset. Koulussa suorittavat opetusharjoitteluaan sekä luokan- että aineenopettajaharjoittelijat osana opettajan pedagogisia opintojaan. On hienoa, että koululle saatiin peruskorjauksen yhteydessä uusitut oppimisympäristötilat ja BREEAM:n Very Good -status. Tämä on myös yksi tapa kertoa nuorille ympäristöasioista ja vastuullisuudesta havainnollisesti, SYK Oy:n rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä pohtii.

– Turun normaalikoulu on paitsi peruskoulu, lukio ja opettajankoulutusta antava yliopiston yksikkö, myös yksi Turun kansainvälisimmistä kohtaamispaikoista. Koulu tuottaa Turun kansainvälisen koulun ja koulun muukin oppilaskunta tulee yli viidestäkymmenestä eri kielialueesta. Koulu toimii Varissuon lähiön toimintakeskuksena ”koulu keskellä kylää”-periaatteella. Peruskorjaus paransi koulun mahdollisuutta toimia paitsi tulevaisuuden valmiuksia antavana oppimisympäristönä, myös kansainvälisenä kohtaamispaikkana, jossa yhteisenä tavoitteena on antaa kaikille oppijoille heidän tulevaisuudessa tarvitsemansa tiedot ja taidot sekä arvot. BREEAM-status mallintaa nuorille yhtä tärkeää tulevaisuuden arvoa, ympäristöystävällisyyttä.  Koulun toimijat ovat tyytyväisiä peruskorjatun koulunsa toimivuuteen ja siihen, että rakentaja halusi kaikkiaan varmistaa käyttäjille turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön. BREEAM-status on myös yksi todiste tämän tavoitteen toteutumisesta, kiteyttää Turun normaalikoulun rehtori Veli-Matti Hakanen.

BREEAM-laattaa esittelemässä Turun normaalikoulun rehtori Veli-Matti Hakanen

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Kimmo Mäkelä
Rakennuttajapäällikkö
+358 40 534 6161
kimmo.makela@sykoy.fi

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 150,1 miljoonaa euroa.

www.sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vastuullisuuspolitiikka- ja raportti julkaistu

Tiedote: Öljyvahinko Oulangan tutkimusasemalla ei ole aiheuttanut ympäristövahinkoja

Turun Aurum-rakennus sai harvinaisen tunnustuksen ympäristömyönteisyydestään

Organisaatiotarkennus

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy