Yhteiset tilat ponnahduslautana opiskelijoiden ja yritysten välisessä yhteistyössä

”Enemmän yhteistyötä yritysten kanssa ja hyviä kytköksiä tulevaisuuden työelämään. Oikeita ja opettavaisia käytännön projekteja. Kontakteja ja verkostoitumista myös yliopiston ulkopuolelta.”

Nuo toiveet olen rustaillut palautteisiin lukuisia kertoja, kun on kysytty, mitä kaipaisin lisää omiin yliopisto-opintoihini.

En ole suinkaan yksin toiveideni kanssa, sillä samoja toiveita olen kuullut myös monilta muilta opiskelijoilta.

Harjoittelussani Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä olen paitsi päässyt käsiksi oikeisiin käytännön projekteihin, myös huomannut SYK:n merkityksen opiskelijan arkielämän näkökulmasta. Olen päässyt näkemään läheltä, miten SYK osaltaan edistää sitä, että yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä tehdään tulevaisuudessa enemmän.

Tosielämän verkostoitumista

SYK kehittää vetovoimaisia korkeakoulukampuksia tiiviissä yhteistyössä yliopistojen käyttäjien kanssa paitsi tutkimus- ja oppimistarpeita mukaillen, myös siten, että tilat edistävät yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Vetovoimaiset kampukset houkuttelevat puoleensa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä kiinnostuneita yrityksiä, mikä tuo tullessaan reilusti etuja meille opiskelijoille.

Yritysten ja yliopiston välinen yhteistyö kasvaa, opiskelijat pääsevät kasvattamaan työelämäverkostoaan jo opiskeluaikana ja tekemään yritysten kanssa kiinnostavia käytännön projekteja.

Törmäytys tulevaisuuden tekijöihin

Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareena ja siellä sijaitseva Kampusklubi antavat esimerkkiä siitä, mitä yhteistyö voi parhaimmillaan olla.

Kampusklubi toimii innovaatioalustana, jossa kohtaavat yritysjäsenten edustajat, opiskelijat ja muu yliopiston väki. Se on loistava paikka niin yhteisten tapahtumien ja työpajojen järjestämiselle, erilaisten kerhojen perustamiselle kuin ihmisten luonteville kohtaamisille. AI Aamu, VR Aamu, Tuotehallinnan kompetenssiklubi ovat tuoneet kerta toisensa jälkeen samoista aiheista kiinnostuneita klubilaisia verkostoitumaan ja jakamaan tietoa.

Yhteisestä alustasta hyötyvät kaikki: yritykset saavat helpon väylän olla yhteyksissä yliopistoon ja muihin yrityksiin sekä luoda hyvässä vaiheessa yhteyksiä tulevaisuuden tekijöihin. Opiskelijat saavat puolestaan teoriapainotteisten opintojen vastapainoksi aitoon tarpeeseen perustuvia käytännön projekteja ja työelämäverkoston. Koska Kampusklubin toiminta lähtee aina jäsenistä ja siitä, mitä he pitävät kiinnostavana, tarjoutuu meille opiskelijoillekin mahdollisuus tarttua taatusti ajankohtaisiin aiheisiin.

SYK tarjoaa siis opiskelijan näkökulmasta paljon enemmän kuin pelkkiä tiloja. Se tarjoaa kokonaisvaltaisia oppimis- ja tutkimusympäristöjä, mutta edistää myös osaltaan yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Henna Koskinen on toiminut Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä viestintäharjoittelijana maaliskuusta 2018 alkaen. Henna opiskelee Tampereen yliopistossa suomen kieltä ja kirjoittaa parhaillaan työelämäviestintään liittyvää gradua. Hän innostuu työssään uuden oppimisesta ja uusista innovaatioista. Vapaa-ajalla Hennan löytää todennäköisimmin kuntosalilta tai kotoa hellan äärestä uusia ruokareseptejä testailemasta.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

UNIVERSITY PROPERTIES OF FINLAND LTD NOTICE OF REDEMPTION

SYK toteuttaa kiinteistösalkkuunsa liittyvän järjestelyn Turussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on sopinut rahoituksen uudelleenjärjestelystä – ratkaisu kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta

Kontinkankaan kampukselle Ouluun perustettiin merenrantaniitty

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy