Ylistönrinteen kampuksen uudistamishanke etenee

Jyväskylän yliopistossa on valmisteilla matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiloihin mittavia uudistuksia lähivuosina. Jyväskylän yliopisto allekirjoitti tänään 21.10.2019 puitesopimuksen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.

Puitesopimus koskee yliopiston Jyväsjärven rannalla sijaitsevaa Ylistönrinteen kampusaluetta ja siellä sijaitsevia matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian ja fysiikan laitosrakennuksia, nanotiedekeskusta (NSC) ja tutkimus- ja opetusrakennus Ambioticaa. Peruskorjaus- ja muutoshankkeet on suunniteltu toteutuvan vuosina 2020-2025. Puitesopimus sisältää useita erillisiä peruskorjaushankkeita ja hankeinvestointien kokonaisuuden arvioidaan olevan noin 45 Meur.

Jyväskylän yliopisto toteutti keväällä 2019 henkilöstön, opiskelijoiden, SYK:n ja alueen muiden toimijoiden kanssa visiotyön, jonka tavoitteena oli kehittää Ylistönrinteen kampus vetovoimaiseksi korkean profiilin oppimis- ja tutkimusympäristöksi: ”HUB of Scientific Excellence”. Lisäksi tavoitteena oli luoda kampusvisio, joka vahvistaa monitieteellisen tutkimuksen tekemistä ja tilojen yhteiskäyttöä.

– Halusimme luoda vision, jonka avulla Ylistönrinteen tilat saadaan toimivammiksi kehittäen uudenlaisia työ-, laboratorio- ja oppimisympäristöjä. Kampusvisioinnissa on etsitty mahdollisuuksia myös yritysyhteistyön lisäämiseen. Tarkoituksemme on koota koko tiedekunta samalle kampukselle. Uusittu Ylistönrinteen kampus valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan vuonna 2025, dekaani Mikko Mönkkönen kuvailee.

Kemian laitosrakennuksen peruskorjaus on osa hankkeen ensimmäistä vaihetta ja sen tarkempi suunnittelutyö on tarkoitus käynnistää vielä tämän syksyn aikana. Suunnitelmaan sisältyy Mattilanniemessä oleva matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sijoittuminen Ylistönrinteelle.

Ylistönrinteen kampusalue on arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema. Kampusalue muodostaa arkkitehtonisesti ehyen kokonaisuuden, jossa mäen rinteeseen sijoittuvista rakennuksista avautuu maisemalliset kauniit näkymät Jyväsjärvelle ja järven yli kaupungin keskustaan. Visiosuunnittelussa on lisätty ehdotuksia rakennusten välisiin kulkureitteihin, mutta muutos- ja peruskorjaustyöt keskittyvät pääsääntöisesti rakennusten sisätiloihin. Alueen kokonaisuus valmistui vaiheittain vuosina 1991-2004, ensimmäisenä kemian laitos vuonna 1991 ja kiihdytinlaboratorio vuonna 1992. Tilat omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee noin 500 henkilöä ja opiskelijoita tiedekunnassa on noin 1700. Tiedekunnassa toimii myös kaksi uniikkia tutkimusyksikköä, kiihdytinlaboratorio ja Nanotiedekeskus.

Fysiikan laitoksella sijaitsevassa kiihdytinlaboratoriossa vierailee 300 kansainvälistä tutkijaa vuosittain. Se on myös Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tunnustama testilaboratorio sekä fysiikan laitokseen kuuluvana ainutlaatuinen koulutusyksikkö.

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus (NSC) on Suomen ainoa nanotieteeseen keskittyvä monitieteinen tutkimusyksikkö ja vastaa yhdestä yliopiston profiloitumisalueesta, nanotieteestä. Kansainvälisessä keskuksessa työskentelee 140 tutkijaa.

Tiedekunnassa toimii yksi Suomen Akatemian nimeämä huippuyksikkö, kaksi akatemiaprofessoria sekä parhaillaan kuusi Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaa ERC-tutkijaa. Tiedekunnan rahoitus on vuodessa noin 46 miljoonaa euroa, josta täydentävän rahoituksen osuus on 41 prosenttia.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopisto

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, paivi.seppa@jyu.fi, +358 50 591 9522
Yliopistopalvelut

Dekaani Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi, +358 50 4413682
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Johtaja Aki Havia, aki.havia@sykoy.fi, +358 40 5277511

 

Alkuperäinen teksti: Jyväskylän yliopisto 21.10.2019, muokkaukset: SYK Oy

 

Havainnekuva: Aihio Arkkitehdit Oy

Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Jyväskylän Lähde – odotettu peruskorjaus on valmistunut, tervetuloa tutustumaan!

Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde uudistui täysin

Haemme rakennuttajapäällikköä – Turun toimipisteeseemme

Aurum -rakennus valmistui ja luovutettiin pääkäyttäjille, Åbo Akademille ja Turun yliopistolle sekä rakennuttajalle huhtikuun lopulla

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy