Universitetscampuset i Åbo finns nära Åbo centrum en dryg kilometer från salutorget, på östra sidan av Aura å.

De fastigheter och byggnader som SYK äger finns på tre huvudsakliga campusområden; Universitetsbacken, campuset nedanför backen och Kråkkärret. Vid det sistnämnda driver Åbo universitet en övningsskola. Området samlar studenter och personal vid högskolorna i Åbo. Läget nära centrum gör det möjligt att dra fördel av ett mångsidigt serviceutbud som kompletterar och stöder den service som tillhandahålls inom campusområdet. Campuset är en del både av det historiska stadscentrumet och det nya området vid Åbo Vetenskapspark.

Vårt campusområde består av såväl nya som gamla byggnader – i och med Aurum öppnar sig campus allt mer även mot det historiska centrumet av Åbo.

Mer information

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy