I Uleåborg har vi lokaler på två campusområden: Linnanmaa och Kontinkangas.

Linnanmaa campus ligger ungefär fem kilometer norrut från centrum. Linnanmaa är Uleåborgs universitets huvudcampus, grundat 1958. Här finns också universitetets bibliotek Pegasus, en botanisk trädgård och stadens övningsskolor. Universitetsbyggnaden Linnanmaa är Finlands största inomhuscampus.

Vid Kontinkangas campus öster om Uleåborgs centrum, intill sjukhuset, studerar blivande läkare och experter inom biokemi och molekylärmedicin.

 

Kohdekartta

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy