Lokaler för företaget på universitetscampus?

Campusen i anslutning till universiteten erbjuder olika företag unika verksamhetsmiljöer. På campusen finns det för närvarande såväl kunskapsintensiva företag som serviceproducenter, såsom daghem. Campus kan vara en plats för ett nygrundat startupföretag eller ett etablerat storföretag.

Vi erbjuder lokaler som växer i takt med er affärsverksamhet. Lokalerna är belägna i 12 finska högskolestäder. Nedan några argument för att driva verksamhet på ett universitetscampus:

  • De affärs- och kontorslokaler som vi hyr ut är belägna på högskolornas campus, intill bra trafikförbindelser i centrum för näringsliv och utveckling.
  • Lokalerna finns i anslutning till de moderna campusen. De lämpar sig för många slags verksamheter och storleken på dem kan anpassas flexibelt.
  • I anslutning till högskolorna kan företaget bli en del av en attraktiv och internationell mötesplats där experter från många olika branscher tillsammans tar fram ny kunskap. Nya affärsverksamheter uppkommer och konkurrenskraften stärks snabbt i denna sporrande miljö.
  • Genom att hyra lokaler av SYK kommer ni också närmare universitetet.

 

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy