Kuopio campus finns i en grönskande omgivning på stranden i Savilahti, på promenadavstånd från stadscentrum.

En arkitektonisk tävling för genomförandet av ett campus i Savilahti (Kuopio högskola) genomfördes år 1972. Bland de inbjudna deltagarna vann förslaget ”M72”, som hade tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av arkitekt Juhani Katainen. Kort sagt betraktades förslaget som en välfungerande och ekonomisk lösning som avseende markanvändningen var den mest fördelaktiga av alla bidrag. Den första byggnadsfasen avslutades år 1978 och den andra fasen, som omfattade den egentliga huvudbyggnaden, blev klar år 1981.

Ännu i dag kan man se att genomförandet motsvarar de ovan nämnda kriterierna. En namntävling i anslutning till högskolebyggnaderna ordnades under den andra byggnadsfasen. De vinnande förslagen Canthia (första fasen) och Snellman (andra fasen) blev vedertagna namn. Mediteknia (2002) och Medistudia (2004) är exempel på det nyare byggnadsbeståndet. Numera kan man både studera och bo på campuset.

Grönskan och läget på stranden samt närheten till centrum gör campuset särskilt trivsamt.

Karta

Mer information

Yliopistonranta 1, 70600 Kuopio

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy