De byggnader som vi äger i Vasa finns i stadskärnan.

Vasa övningsskola, som är Åbo Akademis svenska övningsskola för den grundläggande utbildningen och gymnasieundervisning, har verksamhet i lokalerna. Gymnasiet är på Skolgatan och den grundläggande utbildningen på Kyrkoesplanaden 500 meter längre bort. Eftersom skolorna ligger nära varandra går det smidigt att samarbeta.

Gymnasiet, som ligger mitt emot kyrkan, består av tre byggnader; huvudbyggnaden, en tillbyggnad till den samt Gymnopediet från år 2000. Byggnaderna för den grundläggande utbildningen på Kyrkoesplanaden är från 1980-talet.

Det centrala läget i centrum gör det möjligt att nå byggnaderna från olika håll i staden.

Karta

Mer information

Koulukatu 31, 65100 Vasa

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy