Bästa samarbetspartnern på campus

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) är en riksomfattande campusutvecklare som äger och utvecklar universitetscampus utanför huvudstadsregionen.  Attraktiva campus stöder verksamheten vid ägaruniversiteten och framgången för alla kundföretag som driver verksamhet i våra lokaler. Vi skapar möjligheter för regional tillväxt genom att i lokaldisponeringen kombinera vetenskap och forskning med näringslivet och en levande stadsmiljö. Ansvarsfullhet och principer för hållbar utveckling styr vår verksamhet.

Syftet med vår verksamhet är att vara den bästa samarbetspartnern på campus. Vi förvaltar fastighetsegendomen kostnadseffektivt och långsiktigt tillsammans med våra ägare. Vi vill göra det möjligt för ägaruniversiteten att utvecklas även under kommande årtionden.

 

Kolneutrala universitetscampus senast år 2030

11
städer
16
campus
194
byggnader
1 mn m²
yta i byggnaderna
SYK
© 2023 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy