Huvudcampuset i Lappland finns i Rovaniemi, ca 2,5 km från centrum mot söder i stadsdelen Rantavitikka.

Det är enkelt att ta sig till och från det moderna campuset. Den internationella högskolegemenskapen betjänas av bl.a. studentrestauranger, ett bibliotek, studenthälsovården och en närbutik.

Lapplands universitets huvudbyggnad uppfördes år 1987, när universitetet fortfarande drevs under namnet Lapplands högskola. Den väg som i dag heter Yliopistonkatu var på den tiden Pappilantie. Huvudbyggnaden byggdes ut år 1992 när andra fasen blev klar (A-, D- och E-flyglarna) och utvidgades vidare år 2000. En byggnad för konstfakulteten byggdes intill huvudbyggnaden år 2006. På huvudcampus kommer konstvetenskapen till uttryck bland annat i konstsamlingar och växlande utställningar. Huvudcampuset vid Lapplands universitet omfattar hela åtta gallerior.

Arktiska centrumet finns i byggnaden Arktikum i Rovaniemi centrum, vackert beläget på stranden av Ounasjoki. I byggnaden, som är delvis under marken, finns ett vetenskapscentrum och ett museum. Den 172 meter långa glaspassagen vid centret är nuförtiden ett av Rovaniemis landmärken.

Lapplands universitets övningsskola finns i omedelbar närhet av Rovaniemi centrum. Övningsskolan har renoverats och byggts ut till lokalerna i f.d. Keskuskansakoulu. Den nyaste utbyggnaden blev klar år 2019.

Konsten och den arktiska dimensionen är starkt närvarande.

Lapin Yliopisto

Karta

Mer information

Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy