Lokaler på campus i Finland

Vi tillhandahåller lokaler för universitet utanför huvudstadsregionen. Vår ambition är att för alla kunder vara den bästa samarbetspartnern på campus!

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) är en riksomfattande campusutvecklare som äger och utvecklar fastigheter på högskolecampus utanför huvudstadsregionen. Vi skapar utvecklar attraktiva campus och skapar möjligheter för regional tillväxt genom att förena vetenskap och forskning med näringslivet och en levande stadsmiljö. Vi erbjuder kostnadseffektiva och kundanpassade lokaler och lösningar.

Lediga, flexibla lokaler på campusen

Vi erbjuder lokaler som växer i takt med er affärsverksamhet i 12 finska högskolestäder.

De affärs- och kontorslokaler som vi hyr ut är belägna på högskolornas campus, intill bra trafikförbindelser i centrum för näringsliv och utveckling. Lokalerna finns i anslutning till de moderna campusen. De lämpar sig för många slags verksamheter och storleken på dem kan anpassas flexibelt. I anslutning till högskolorna kan företaget bli en del av en attraktiv och internationell mötesplats där experter från många olika branscher tillsammans tar fram ny kunskap. Nya affärsverksamheter uppkommer och konkurrenskraften stärks snabbt i denna sporrande miljö.

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy