Lokaler i anslutning till universitetet stärker samarbetet med företagen

Skogsmaskinsbolaget Ponsse Oyj och dess dotterbolag Epec Oy, som utvecklar smarta styrsystem för mobila arbetsmaskiner, grundade en produktutvecklingsenhet i Tammerfors år 2017. Bolagen slog sig ner i Kampusareena i Hervanta campus. I början av 2022 flyttade Ponsse Oyj och Epec Oy till större lokaler i femte våningen. Att ha egna lokaler i anslutning till universitetet har underlättat samarbetet.

Enligt produktutvecklingschef Kalle Einola, som leder Ponsse Oyj:s produktutvecklingsenhet i Tammerfors, är enhetens geografiska läge lämpligt med hänsyn till koncernens övriga verksamhetsställen.

– Tidigare hade vi verksamhet i Vieremä, där vi har huvudkontoret och en fabrik. Dessutom har vi en produktutvecklingsenhet även i Kajana. Vårt dotterbolag Epec Oy, som är en viktig del av vårt bolag nuförtiden, hade en fabrik och en produktutvecklingsenhet i Seinäjoki. Vi beslut att öppna en ny enhet i en ny stad och konstaterade att Tammerfors vore ett bra läge. I Kampusareena på campuset i Hervanta hittade vi lämpliga lokaler, berättar Einola.

Ponsse Oyj:s och Epec Oy:s flytt till Kampusareena underlättades av att Ponsse redan tidigare hade samarbetat mycket inom forskning med Tammerfors universitet.

– Vi hade redan i flera år samarbetat med olika forskningsgrupper och institutioner vid universitetet. Nu har samarbetet aktiverats ytterligare och det löper smidigt då vi har kontor i samma område som studenterna, forskningsgrupperna och professorerna. Nu när den värsta coronatiden är över ser vi åter fördelarna med fysiska möten och det är lätt att gå med på forskningsgruppernas träffar när vi alla är på samma campus, berättar Einola.

Förutom samarbetet med universitetet har lokalerna i Kampusareena underlättat rekryteringen och gjort det möjligt att få yrkeskunniga medarbetare.

– Att vi är granne med universitetet har absolut varit en fördel i rekryteringen. Det ger oss ett bättre utgångsläge när vi rekryterar teknologiskt kunniga. Dessutom har många studenter gjort sitt diplomarbete hos oss under den tid vi haft verksamhet på campuset, fastslår Einola.

Ponsse och Epec har även andra betydande samarbetspartner i Tammerforsregionen sedan tidigare, och nya nätverk håller på att bildas bland annat via samarbetsplattformen Kampusklubi. Kampusklubi skapar och fördjupar samarbetsrelationer mellan universitetet och olika företag med hjälp av särskilda förfaranden i plattformens verksamhet, modifierbara lokaler och samarbetsmodeller.

– Kampusklubi utvidgar universitetets, studenternas och företagens möjligheter att nätverka. Kampusklubi har varit ett beprövat verksamhetssätt, sammanfattar Einola.

Artikelfoto: Emil Bobyrev

 


Övriga referenser

Övriga referenser

Ändamålsenliga lokaler i Medisiina A-C efter den grundliga renoveringen

Lokaler i anslutning till universitetet stärker samarbetet med företagen

Det renoverade biblioteket Lähde har blivit ett öppet kunskaps- och lärcentrum

Genom samutveckling mot nytänkande inom lokalitetsförvaltning

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy