Kontinkangas campus ligger bara några kilometer bort från Uleåborgs centrum, i omedelbar närhet av det växande sjukhusområdet.

Kontinkangas campus har lokaler för medicinska fakulteten samt fakulteten för biokemi och molekylärmedicin vid Uleåborgs universitet.

Campuset har bra trafikförbindelser till Uleåborgs centrum.

Karta

Mer information

Aapistie 5, 90220 Uleåborg

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy