Linnanmaa campus nämns bland de betydande verken inom modern arkitektur.

Campuset, som byggts upp i etapper från 1970-talet ända till 2000-talet har planerats av arkitekt Kari Virta (senare Virta-Palaste-Leinonen Arkkitehdit Oy). I Virtas plan sågs universitetet som en ständigt växande organism där det sker förändringar oavbrutet. Som baselement i campuset planerades en central passage från vilken föreläsningssalar, butiker, restauranger och vistelseytor öppnades. Utgångspunkten för planeringen var att skapa en levande, social miljö inuti universitetet.

Den strukturella lösningen har ända från början varit öppen för flexibilitet, så att fakulteterna och avdelningarna ska kunna utvidgas kontinuerligt i enlighet med byggnadens ursprungliga anda. Klara färger, betongytor och supergrafik i stora mått syns fortfarande starkt i de första byggnadsfaserna.

Campusområdet omges bl.a. av ett växande bostadsområde, en teknologiby och två sjöar.

 

Karta

Mer information

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Uleåborg

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy