Toimitusjohtajan terveiset

SYKin toiminta toteutui ympäröivä markkinatilanne huomioiden pitkälti suunnitellun mukaisena. Yhtiön liiketoiminnan perustana on pitkäjänteinen, lähtökohtaisesti osakasyliopistojen kanssa solmittu vuokrasopimuskanta. Vuoden 2023 toteutuneesta liikevaihdosta 87 prosenttia muodostui osakasyliopistojen vuokrasopimuksista ja keskimaturiteetti vuokrasopimuskannassamme oli 7,2 vuotta. Liiketoiminnan muissa kuluissa oli suunnitellun mukaista nousua edelliseen vuoteen verrattuna, kun käsittelimme kertaluonteisina kuluina sopimuksiin ja keskeytyneisiin hankkeisiin liittyviä kustannuksia. Liikevoittomme toteutui hieman vuotta 2022 korkeammalla tasolla.

Ympäröivän talousympäristön muutokset vaikuttivat positiivisesti SYKin rahoitustuottoihin, jonka seurauksena yhtiön nettorahoituskustannukset toteutuivat edellistä vuotta matalampana. Positiivista oli myös se, että yhtiön taloustilanne ja sen tulevat skenaariot mahdollistivat loppuvuodesta ylimääräisen, 75 miljoonan euron suuruisen lainanlyhennyksen. Tämän toimenpiteen jälkeen pääsimme omavaraisuusasteen osalta jo hyvin lähelle omistajien meille asettamaa 50 prosentin tavoitetasoa.

Toimintavuoden merkittävin vuokraus- ja investointipäätös osakasyliopistoja koskien oli Jyväskylän Ylistönrinteen vaiheen II toteuttaminen rakennusosiin YAA-YAC ja Ambiotica. Yhteinen suunnittelu Ylistönrinteellä jatkuu tämän vaiheen jälkeenkin.

Useilla kampuksillamme oli vuoden aikana osakasyliopistoilla käynnissä eri vaiheissa olevia tilan käyttöön liittyviä tilastrategiatarkasteluja. Näihin prosesseihin olemme SYKkinä saaneet tuoda kiinteistönomistajan näkökulmia. Parhaiten ratkaisut kehittyvät juuri tilojen käyttäjäorganisaatioiden ja omistajan toimivalla yhteistyöllä. Näiden prosessien myötä ratkaisut muotoutuvat suunnittelu- ja investointiprojekteiksi tulevien vuosien kuluessa.

Yliopistoilta vapautuneiden tilojen vuokrauksessa saimme aikaan onnistumisia, ja muun tilavuokrauksen osalta merkittävin uusi vuokralainen oli Turun Steiner-koulu, jonka toiminta siirtyi omistamallemme Sirkkalan kasarmialueelle.

Yliopistokäytön muutosten myötä kiinteistösalkussamme on kohteita, joiden kehitystoimenpiteet vievät välillä useitakin vuosia aikaa. Olen tyytyväinen siitä, että haastavasta kiinteistömarkkinatilanteesta huolimatta saimme vuonna 2023 toteutettua neljä kiinteistökauppaa, joissa SYK luopui omistuksistaan sekä yhden maanvaihdon, jossa yhtiön omistukseen siirtyi kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva maa-alue.

 

Tästä eteenpäin SYKin ilmastotyön tavoitteena on saavuttaa tieteeseen perustuva ilmastovaikutusten nettonollatilanne vuoteen 2030 mennessä.

SYKin strategiakausi päättyi vuoden 2023 lopussa ja syksyn ajan työstimme strategiaa kaudelle 2024–2026. Työstöön osallistuivat yhtiön omistajat, osakasyliopistojen toimitilaorganisaatiot, SYKin hallitus sekä henkilökunta. Prosessin aikana saimme hyviä näkökulmia siihen missä olemme päättyvällä strategiakaudella onnistuneet ja mitä meidän olisi pitänyt tehdä toisin. Saatujen palautteiden ja käytyjen keskusteluiden perusteella SYKin strategian todettiin lähtökohtaisesti vastaavan hyvin tavoitetta, ja että strategia ei kaipaa täydellistä uudelleentarkastelua, vaan tarkennetuilla päivityksillä saamme hyvän kokonaisuuden aikaan. Näiden evästysten perusteella SYKin hallitus hyväksyi 8.1.2024 strategian vuosille 2024–2026. Toinen keskeinen omistajien ja hallituksen kanssa yhteistyössä toteutettu kehityshanke oli yhtiön vuokrauspolitiikan päivittäminen. Joulukuussa teimme päätöksen päivitetyn vuokrauspolitiikan käyttöönottamisesta.

Tarkensimme vuoden 2023 aikana hiilineutraalisuustavoitettamme, ja tästä eteenpäin SYKin ilmastotyön tavoitteena on saavuttaa tieteeseen perustuva ilmastovaikutusten nettonollatilanne vuoteen 2030 mennessä. Asetettu ilmastotavoite validoitiin Science Based Target iniativen (SBTi) toimesta kesällä 2023. Tavoitteellamme olemme kunnianhimoisin suomalaisyritys ja kansainvälisesti yksi kunnianhimoisimmista kiinteistöalan yrityksistä. Asettamamme rima on siis nostettu varsin korkealle. Aikaisempien vuosien tapaan kerromme vastuullisuuden toimenpiteistämme laajemmin erillisessä vastuullisuusraportissa.

Tyytyväiset asiakkaat mahdollistaa motivoitunut henkilöstö. Olemme SYKissä halunneet nyt päättyneen strategiakauden ajan seurata henkilöstölle merkityksellisten asioiden toteutumista. On hienoa huomata miten top 10 listalle nousseet merkitykselliset asiat toteutuvat yhtä lukuun ottamatta vähintään tasolla hyvä. Tavoitetason alle jäi hiuksen hienosti mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti -teema. Ollaksemme tässäkin entistä parempia, päätimme kehittää hyväksymis- ja päätöksentekoprosessiamme. Tämä kehitys toivottavasti heijastuu toiminnan ketteryytenä asiakkaidemmekin suuntaan.

Henkilöstön ENPS-suositteluindeksi nousi hienosti edellisestä vuodesta ja toteutui nyt tasolla 50. Toista vuotta peräkkäin saavutimme Siqni-kyselyn tulosten perusteella Future Workplaces-sertifikaatin. Tämä saavutus on koko organisaation yhteinen, ja tunnen ylpeyttä koko SYK-tiimistämme, jonka kanssa operatiivista toimintaa käytännössä toteutamme.

Teini-iässä oleva SYK on jo löytänyt oman paikkansa.

Asiakasorganisaatiot ovat tilojen käyttäjinä toimintamme keskiössä. Syksyllä toteutettu asiakastyytyväisyyskysely osoitti nettosuositteluindeksin hieman nousseen edellisen vuoden tasosta, toteutuen nyt tasolla 17. Asiakastyytyväisyyskysely ei ole pelkästään vain vuosittain toistettava rutiini, vaan aidosti syvennymme saamaamme palautteeseen ja sen pohjalta esiin nousseiden painopistealueiden kehittämiseen.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia SYKkiläisiä yhteisestä vuodesta. Suuret kiitokset myös SYKin omistajille vuoden aikana tehdystä aktiivisesta yhteistyöstä ja panoksestanne toimintamme kehittämiseen. Kiitokset kuuluvat ehdottomasti myös osakasyliopistojemme toimitilaorganisaatioille yhdessä tehdystä työstä kampuksillamme. Toimiva kampusarki edellyttää myös eri kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävää toimivaa yhteistyötä. Kiitos myös teille kaikille.

Vuonna 2024 SYK täyttää 15 vuotta. Teini-iässä oleva SYK on jo löytänyt oman paikkansa, ja tiedämme, mitä haluamme tulevaisuudessa tehdä: jatkamme edelleen päättäväisesti työtä, jolla varmistamme toimivat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut osakasyliopistoillemme.

Tulevaisuutta ei kuitenkaan voi tehdä yksin vaan siihen tarvitaan hyviä sparraajia, aktiivisia sidosryhmiä ja innostunutta henkilökuntaa. Olen varma, että näitä kaikkia SYKillä on rinnallaan tästä eteenkin päin.

Tampereella huhtikuun alussa 2024

Sanna Sianoja
toimitusjohtaja

P.S. Kokonaiskuvan SYKin toimintavuodesta 2023 antavat toimintakertomus ja tilinpäätös, vastuullisuusraportti sekä tämä vuosikertomus. Toivon, että innostutte tutustumaan niihin kaikkiin!

Toimintamme tarkoitus

Olemme paras kampuskumppani

Strategiset linjauksemme 2023

Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut
Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu
Todennettava lisäarvo
Turvattu omistajahyöty

Arvot

Vastuu yhteisestä
Kuuntelemme ja puhumme
Asenne ratkaisee

11
kaupunkia
16
kampusta
1,3 milj.
brm² kiinteistöomaisuus
185
rakennusta
1,3 mrd.
tasearvo
41
henkilöstö

Kampuksillamme on vuokralaisena muun muassa

8
osakasyliopistoa
8
yliopistojen alaista normaalikoulua
3
peruskoulua
4
ammattikorkeakoulua
3
hyvinvointialuetta
91
yritysvuokralaista

Vuoden 2023 kohokohdat

Vuosikertomuksen lisäksi pääset tutustumaan yhtiön vuoteen 2023 myös toimintakertomuksestamme.

 • Yhtiö teki päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta ja investoinnin toteuttamisesta Jyväskylän Ylistönrinteen kampuksella Jyväskylän yliopiston kanssa.
 • Yhtiö solmi neljä kiinteistökauppaa sekä toteutti yhden maanvaihdon.
 • SYKin vuokrauspolitiikka päivitettiin.
 • Yhtiöstrategian päivitysprosessi käynnistettiin.
 • Yhtiö toteutti ylimääräisen 75 milj. eur suuruisen lainanlyhennyksen.
 • Riskienhallintapolitiikka ja avainriskit päivitettiin.
 • Yhtiön johtoryhmää täydennettiin kahdella uudella positiolla: talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja.

Tunnusluvut milj. €

 

Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut

Vuoden 2023 aikana valmistuneet merkittävimmät hankkeet olivat Jyväskylän yliopiston Nanoscience-rakennuksen muutostyöt ja puhdastilojen rakentaminen sekä Hämeenlinnan Seminaarin koulun B-osan tilamuutokset ja peruskorjaus.

Merkittävimmät vuoden 2023 aikana aloitetut rakennushankkeet olivat  Jyväskylän yliopiston Ambiotica-rakennuksen osien YAA-YAC muutostyöhanke, joka jatkaa Nanoscience-hankkeen käynnistämää Jyväskylän yliopiston kehittämishanketta Ylistönrinteen kampuksella sekä Hämeenlinnan Seminaarin koulun E-osan peruskorjaushanke. Myös Tampereen yliopiston tilakehityshanke käynnistyi vuonna 2023 Hervannan Tietotalon työympäristömuutoshankkeella.

Suunnittelussa oli sekä Jyväskylän yliopiston että Tampereen yliopiston tilakehityshankkeiden seuraavat vaiheet. Jyväskylän Ylistönrinteellä suunnittelussa oli Ambiotica-rakennuksen YAD-osan peruskorjaus- ja laajennushanke. Tampereella suunnittelussa oli Sähkötalon uudisrakennushanke Hervannassa ja Pinni B-rakennuksen tilamuutokset keskustakampuksella. Muita suunnittelussa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat Turun yliopiston ja Åbo Akademin Dentalia-rakennuksen peruskorjauksen ja laajennusosan tarveselvitys, Oulun yliopiston Normaalikoulun tarveselvitys sekä Åbo Akademin Vasa övningsskolan lisärakennuksen suunnittelu uudisrakennuksena.

Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu

Vuoden aikana yliopistojen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja SYKin välisten vuokrasopimusten vastuunjakoihin liittyvässä kehitystyössä. Päivitetty vastuunjakotaulukko vahvistetaan vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin aikana.

SYKin asiakkuuksien ja vuokrauksen johtajana toimivan Jessica Örnin mukaan vastuunjako on noussut sekä keskusteluissa että asiakastyytyväisyyskyselyissä esille tarkennusta vaativana osa-alueena.

 

Vuoden 2023 aikana Yhteinen vuosi -tilaisuuksia jatkettiin yliopistojen edustajien kanssa sekä asiakkuuspäivien merkeissä Tampereella että Teamsin kautta järjestettyinä tapaamisina. Tampereen lokakuisten asiakkuuspäivien teemoihin oli otettu mukaan myös turvallisuuteen liittyviä aiheita.

– Tilaisuuksien tavoitteena on varmistaa ajankohtaisiin asioihin liittyvä tiedonvaihto ja aktiivinen keskustelu osakasyliopistojen ja SYKin edustajien välillä, kertoo Örn.

Huhtikuussa järjestettiin Turussa Toimitilapäivät, jotka kokosivat yhteen yliopistojen tila-asioista vastaavia asiantuntijoita. Toimitilapäivät loivat alustan vielä laajemmalle verkostoitumiselle, kun SYKin osakasyliopistojen edustajien lisäksi mukana oli myös pääkaupunkiseudun yliopistojen ja yliopistokiinteistöistä vastaavien tahojen edustajia.

Asiakastyytyväisyys

Syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan SYKin asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Kokonaistyytyväisyys nousi entisestään hieman ja noin kolmannes vastaajista suosittelisi SYKkiä vuokranantajana sekä toimitilakumppanina.

– Asiakastyytyväisyyden merkitys johtaa strategiamme kulmakivistä, missä selkeä ja laadukas asiakaspalvelu on määritetty yhdeksi keskeiseksi linjaukseksi. Asiakastyytyväisyyskysely mittaa oivasti onnistumistamme tässä ja olemme kiitollisia kaikista saaduista palautteista, toteaa Örn

Kyselyssä vuokralaisina toimivilta asiakkailta selvitettiin:

– Suositteluhalukkuutta Suomen Yliopistokiinteistöihin vuokranantajana.
– Tyytyväisyyttä tiloihin, vuokrasuhteeseen, SYKin asiakaspalveluun sekä kiinteistön ylläpitopalveluihin.
– Tyytyväisyyttä rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin sekä käyttäjälähtöisiin muutostöihin.
– Tyytyväisyyttä ja odotuksia SYKin toiminnan vastuullisuudesta.
– Näkemyksiä strategisten / taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1–5.

Keskeiset arvosanat kyselystä

Kysely kohdistettiin SYKin vuokralaisille. Puhelinhaastatteluin toteutettu kysely toteutettiin syksyn 2023 aikana. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 159 kpl, vastausprosentin ollessa 66 prosenttia. Kyselyn toteutuksesta ja raportoinnista vastasi KTI Kiinteistötieto Oy. Tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1–5. 5:n tarkoittaessa erittäin tyytyväistä ja 1:n tarkoittaessa erittäin tyytymätöntä.

Todennettava lisäarvo

SYKissä vastuullisuutemme muodostuu kolmesta keskeisestä teemasta. Jokaiselle teemalle on määritelty tärkeimmät mittarit ja tavoitteet sekä toimintaa ohjaavat periaatteet.

Tehtyjä toimia raportoidaan vuosittain näiden mittareiden mukaisesti osana vastuullisuusraporttiamme.

Ekologinen vastuullisuus

 • ilmastonmuutoksen torjunta
 • luonnon monimuotoisuus
 • resurssiviisaus

Sosiaalinen vastuullisuus

 • turvalliset ja terveelliset tilat
 • yhteiskuntavastuu
 • sidosryhmien tyytyväisyys
 • vastuullinen työnantaja

Taloudellinen vastuu

 • vastuulliset hankinnat
 • kustannustehokkuus
 • vastuullinen rahoitus

Turvattu omistajahyöty

Asiakkuuspäälliköt vastaavat yliopistoasiakkuuksien lisäksi myös muiden asiakkaiden asiakkuudenhoidosta. Vuoden aikana Tampereella pidettiin kaksi Hervannan Kampusareenan ja Tietotalon vuokralaisille suunnattua yhteistä asiakastilaisuutta, joissa tavoitteena on vaihtaa ajankohtaiskuulumisia sekä luoda alusta vuokralaisten keskinäiselle verkostoitumiselle.

Muilta osin asiakkuudenhoitoa tehtiin asiakas- tai kohdekohtaisesti varmistaen muun muassa, että tilat vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Muut asiakkuudet

Uudisvuokrauksen osalta tehtiin vuoden aikana kolme merkittävää vuokrasopimusta. Turun Sirkkalan kasarmialueelta vuokrattiin Steinerkoululle Esikuntarakennuksen tilat, yhteensä 3 700 m2. Lappeenrannassa remontoitiin ja vuokrattiin Evitecille 238 m2 tilat sekä solmittiin vuokrasopimus 392 m2 tiloista LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Tampereella toteutettiin muutamia nykyisten vuokralaisten tilasiirtoja, joilla saavutettiin tämän hetken tarpeisiin sopivammat tilat.

Lisäksi Lappeenrannassa toteutettiin aktiivisen uudisvuokrauksen tukena mm. markkinointikampanja, joka vahvisti yhtiön tunnettuutta tilatarjoajana.

Kiinteistöomaisuuden kehitys ja kiinteistökohteen johtaminen

SYKin tehtävänä on mahdollistaa yhtiön osakkeenomistajina toimiville yliopistoille toimivat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut. Kiinteistökohteen johtaminen vastasi rakennusten suunnitelmallisesta ja vastuullisesta ylläpidosta yhtiön kiinteistöstrategian mukaan varmistaen kohteiden turvallisen ja terveellisen käytön.

— Vuoden 20203 aikana kiinteistösalkun kehittäminen jatkui vuosisuunnitelman mukaisesti ja toiminnan keskiössä olivat kohteet, joiden käytöstä yliopisto on luopunut tai joiden käyttötarkoitus on yhdessä yliopiston kanssa todettu muuhun kuin suoraan yliopiston toimintaan liittyväksi, kertoo SYKin kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteen johtamisesta vastaava Aki Havia.

Kiinteistöomaisuuden kehitys

SYKin kiinteistöstrategian mukaisesti omistuksessa olevat kohteet on jaettu neljään kategoriaan: pidä, uudelleenvuokraa, kehitä ja järjestele.

Kiinteistösalkun kehittäminen jatkui vuosisuunnitelman mukaisesti ja toiminnan keskiössä olivat kehitä- ja järjestele-kategorioissa olevat kohteet eli ne, joiden käytöstä yliopisto on luopunut tai joiden käyttötarkoitus on yhdessä yliopiston kanssa todettu muuhun kuin suoraan yliopiston toimintaan liittyväksi.

Kehitä-kategorian toimenpiteet keskittyvät kaavalliseen kehittämiseen ja järjestele-kategorian kohteet ovat suoraan myytävissä olevia kokonaisuuksia.

Kampusten kehittämistä tukevia asemakaavoitushankkeita oli vuonna 2023 käynnissä mm. Tampereella Hervannassa sekä keskustakampuksella,  Oulun Kontinkankaalla sekä Lappeenrannassa.

Energiakriisi ja kampusturvallisuus vauhdittivat ylläpidon vuotta

SYK varautui energiakriisiin ja toteutti yhteistyössä yliopistojen kanssa laajamittaisia Astetta alemmas -kampanjan toimia, joiden ulkopuolelle rajattiin laboratoriokohteet. Eri kampuksilla toteutetuissa toimissa onnistuttiin hyvin, ja vuoden 2023 sääkorjattu lämmön kulutus laski 3,5 prosenttia, vaikka kampusten käyttöaste lisääntyi samaan aikaan.

PTS-toimintamallia kehitettiin palvelemaan entistä paremmin SYKin strategisia tavoitteita. Tätä työtä jatketaan myös vuonna 2024. Kampusturvallisuuden osalta jatkettiin varautumisen teemaa kouluttamalla VSS-tilojen hoitajia ja varautumalla sähkökatkoihin. Lisäksi yhtiön huoltokirjaohjelmisto vaihdettiin vaiheittain vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

SYKin ylläpitopäällikkönä toimivan Ville Kauton mukaan uusi ohjelmisto mahdollistaa paremman palveluverkoston johtamisen mm. palvelupyyntöjen vasteaikojen sekä määräaikaistehtävien osalta.

Kuvassa SYKin talousjohtaja Ulla Sjöblom.

Henkilöstö

Yhtiön johtoryhmä täydentyi 27.3.2023 alkaen yhtiöön valitun talousjohtaja Ulla Sjöblomin aloittaessa. Johtoryhmän muina jäseninä toimivat organisaatioyksiköiden johtajat ja toimitusjohtaja.

Yhtiön organisaatiota ja toimintojen sijoittumista yksiköihin tarkennettiin 1.11.2023 alkaen. Yhtiön liiketoimintaa toteuttavat organisaatioyksiköt ovat Asiakkuudet ja vuokraus, Rakennuttaminen sekä Kiinteistökohteen johtaminen, joiden lisäksi toimintaa tukee Talous ja hallinto -organisaatioyksikkö.

Yhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 43 työntekijää. Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 41 työntekijää, joiden keski-ikä oli 46 vuotta, ja joista naisia oli 39 prosenttia ja miehiä 61 prosenttia.

Yrityskulttuurin ja arvojen merkitys korostui vuonna 2023

Johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistä ja yhdenmukaistamista toteutettiin esihenkilöfoorumitoiminnan käynnistämisellä ja edellisestä vuodesta jatkuneella Johtamisen polku -esihenkilövalmennuksella. Asiakkuudet ja vuokraus -toimintoon perustettiin syksyllä uusi esihenkilörooli asiakkuuspäälliköiden tiiminvetäjäksi.

Syksyllä saavutettiin toista vuotta peräkkäin Future Workplaces -sertifikaatti osoituksena siitä, että yritystä johdetaan mitatusti poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. Sertifikaatti myönnetään Siqni-henkilöstökyselyn perusteella. Siqni-kyselyllä on selvitetty henkilöstölle merkityksellisiä asioita ja niiden toteutumista koko strategiakauden 2021–2023 ajan.

Sjöblomin mukaan yhtiö sai henkilöstöltä kyselyn myötä kiitosta mm. työn ja vapaa-ajan tasapainosta, joka kyselyn perusteella toteutuu SYKissä hyvin.

– Muita hyvin toteutuvia ja henkilöstölle merkityksellisiä asioita kyselyn perusteella ovat: mielekkäät työtehtävät, oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut, avoin tiedonkulku työhön ja organisaatioon liittyvissä asioissa sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön, kertoo Sjöblom.

Organisaation osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisen tueksi otettiin käyttöön henkilötason osaamiskartoitukset ja kehittymissuunnitelmat osana kehittymisenkeskustelujen kokonaisuutta. Kehittymisenkeskusteluja käydään yhtiössä neljä kertaa vuodessa jokaisen työntekijän kanssa.

Osaamisen kehittämisen kokonaisuuteen kuului myös strategiakaudelle laadittu Paras KampusKumppani -valmennus (PKK) sekä yhtiön sisäinen mentorointiohjelma. Henkilöstötilaisuuksissa keskityttiin vuoden aikana yrityskulttuurin merkitykseen ja arvojen ylläpitämiseen liiketoiminnan tukena.

Hallinto ja johtaminen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakassopimusta, yhtiöjärjestystä sekä osakeyhtiölakia (624/2006). Tämän lisäksi yhtiöllä on hallinnointikoodi (Corporate Governance).

SYKin omistavat Suomen valtio ja kahdeksan yliopistoa. Omistavat yliopistot omistuksen mukaisessa suuruusjärjestyksessä ovat Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Turun Yliopisto, Oulun Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän Yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT sekä Lapin Yliopisto. Yhtiön toimistot sijaitsevat Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Turussa, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa.

Yhtiökokous

SYKissä ylintä päätösvaltaa käyttävät omistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2023 hybridikokouksena Tampereelta käsin. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 3.11.2023 etäkokouksena niin ikään Tampereelta käsin.

Hallitus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin seuraavat henkilöt jatkamaan hallituksessa: puheenjohtaja Jukka Mönkkönen, varapuheenjohtaja Lauri Kajanoja sekä jäsenet Patrik Marjamaa, Mikko Ahola sekä Kalle-Antti Suominen. Uutena edustajana hallitukseen valittiin Marja Sarajärvi.

Kuvassa hallituksen jäsenet vasemmalta oikealle: Patrik Marjamaa, Marja Sarajärvi, Jukka Mönkkönen, Kalle-Antti Suominen, Lauri Kajanoja ja Mikko Ahola.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet vuonna 2023 olivat toimitusjohtaja Sanna Sianoja, kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteen johtamisesta vastaava Aki Havia, asiakkuuksien ja vuokrauksen johtaja Jessica Örn, talousjohtaja Ulla Sjöblom sekä  rakennuttamisen johtaja Taro Malinen (30.11.2023 asti).

Toimitusjohtajan asettama johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy