Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiot

Panostamme aktiivisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.  Pyrimme ymmärtämään maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaamme sekä tuomaan uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön. Teemoina ovat olleet digitalisaatio, kestävä kehitys, yhteiskehittäminen sekä palvelukehitys mm. tarpeenmukaisen ylläpidon osalta.

Haluamme olla kuten omistajamme: tutkimme ja kehitämme, opimme ja opetamme sekä vaikutamme kiinteistö- ja rakennusalan kehittymiseen laajemminkin.

Strategiamme mukaisesti kannattava kiinteistöliiketoiminta, laadukas asiakaspalvelu, tarpeenmukaiset tilaratkaisut ja lisäarvon todentaminen ohjaavat kehitystoimintaamme. Tutkimusvuoropuhelu yliopistovetoisten hankkeiden ja yrityshankkeiden välillä on meille tärkeää.

Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja valittujen yhteistyöyritysten kanssa.

Demoilla yhteistä TKI-toimintaa yliopistojen kanssa

SYKin ja yliopistojen kanssa yhteistyössä toteutettava demo – eli pienen mittaluokan korjausrakentamisen kokeilutoiminta, on vahva osa yhtiön TKI-toimintaa. Demojen avulla on tarkoitus mm. tutkia kuinka tietty tilaratkaisu vaikuttaa tiloissa tapahtuvaan toimintaan sekä käyttäjien innostukseen, suoriutumiseen, jaksamiseen ja viihtyisyyteen.

Demo-hankkeet käynnistyvät nykytilanteen arvioinnilla, jonka jälkeen toteutetaan suunnitellut ratkaisut. Demon valmistumisen jälkeisessä seurantavaiheessa analysoidaan tehtyjen ratkaisujen vaikutukset.

Yliopisto sitoutuu osallistumaan demon vaikuttavuuden arviointityöhön ja jakamaan demon toteutuksen ansiosta kertynyttä oppia, tietoja ja ratkaisuja muille yliopistoille sekä SYKille. Yliopisto myöntää myös tarvittaessa luvat hankkeeseen liittyvien tutkimusten tekemiselle. Yliopistoilla on mahdollisuus teettää hankkeen yhteydessä omia tutkimuksiaan.

”Edellytämme, että demotilan käyttäjät panostavat aktiivisesti demon suunnitteluun, sillä se vaikuttaa positiivisesti suunnitteluratkaisuun, demon käyttöönottoon ja demon vaikuttavuuteen.”

Periaatteena demojen toteuttamisessa on yhteiskehittäminen, yhteisrahoittaminen ja yhteisarviointi.  SYKin ei-vuokravaikutteiset investoinnit kohdistuvat vain kiinteistöön ja ovat maksimissaan 50 % kokonaiskustannuksista. Yliopiston on sitouduttava panostamaan demoon liittyviin kalusteisiin ja varusteisiin saman verran eli 50 % demon kokonaiskustannuksista.

Demokirjasto – skaalautuvat kokeilukulttuuriteot

Oletko tutustunut demokirjastoon? Demokirjastosta löydät kuvaukset vuodesta 2010 alkaen tehdyistä demoista sekä tietoa niiden toteuttamisesta. Varhaisimmat demot on kuvattu Tilaa toiminnalle -kirjassa

 

 

 

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy