Organisaatiostamme

Olemme noin 40 työntekijän asiantuntijaorganisaatio. Toimintamme lähtökohta on varmistaa, että omistuksessamme oleva kiinteistöomaisuus mahdollistaa strategiamme toteutumisen ja olemaan paras kampuskumppani. Käytännön toimenpiteet kampuksilla edellyttävät toimivaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Panostamme yrityskulttuurin kehittämiseen ja työntekijäkokemus on nostettu yhdeksi strategian toteutumisen mittareista. Erityisesti seuraamme suositteluindeksin sekä työntekijäkokemuksen kehittymistä. Vuosittain toteutettava Siqni-kysely antaa tietoa organisaatiolle merkityksellisistä asioista ja niiden toteutumisesta. Merkityksellisten asioiden keskustelu niin koko organisaation kuin yksittäisten tiimien ja henkilöiden kanssa luo pohjan merkityksellisten asioiden kehittämiselle ja huomioimiselle osana päivittäistä työarkeamme.

SYKin toiminnan tarkoitus

Toimintamme tarkoituksena on olla paras kampuskumppani. Tämä tarkoitus haastaa meitä toimimaan kunnianhimoisesti kampusalueillamme yliopiston toimintaa tukien.

Toimintamme tarkoitusta tukevat neljä strategista linjausta:

  • yhteistyöllä tarkoituksenmukaiset kampusratkaisut
  • selkeä ja laadukas asiakaspalvelu
  • konkreettinen lisäarvo asiakasyliopistoille
  • turvattu omistajahyöty

Toteutamme toiminnan tarkoituksen käymällä asiakkaidemme kanssa säännöllistä vuoropuhelua kampusvisiosta ja olemalla mukana asiakkaan tilastrategian määrityksessä tuomassa kestäviä ratkaisuja tilatarpeisiin. Lisäksi toimintamme tarkoitus toteutuu mm. toimiessamme yliopistojen kumppanina kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvissä tehtävissä, kehittäessämme yhteistyökäytäntöjä asiakkaidemme kanssa jokaisella tasolla, kuuntelemalla tarkasti asiakkaidemme palautteita ja toiveita sekä käymällä jatkuvaa vuoropuhelua kehittyäksemme paremmaksi asiakaspalvelussa.

 

Aktiivinen vuoropuhelu omistajiemme kanssa kirittää meitä toteuttamaan toimintamme tarkoitusta eli olemaan paras kampuskumppani. – Toimitusjohtaja Sanna Sianoja

 

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet vuosittain. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, jotka valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Mönkkönen, varapuheenjohtajana Lauri Kajanoja sekä jäseninä Mikko Ahola, Patrik Marjamaa, Marja Sarajärvi ja Kalle-Antti Suominen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain säädösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä valvoo tämän toimintaa. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan sijaisen.

Toimitusjohtajan asettama johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy