Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Omistamme ja kehitämme pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä korkeakoulukampuksilla. Tuotamme ja tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavia tiloja kustannustehokkaasti. Asiakkaitamme ovat yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten lisäksi erityyppiset yritykset.

 

 

SYKin toiminnan tarkoitus

SYKin toiminnan tarkoituksena, on olla paras kampuskumppani. Tämä tarkoitus haastaa meitä toimimaan kunnianhimoisesti kampusalueillamme yliopiston toimintaa tukien. Toiminnan tarkoitusta tukevat neljä strategista linjausta: tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut, selkeä ja laadukas asiakaspalvelu, todennettava lisäarvo ja turvattu omistajahyöty. Strategian toteuttamisen osalta tavoitteemme on, että strategiakauden päättyessä omistajayliopistomme pitävät SYKiä strategisena toimitilakumppaninaan sekä, että pystymme parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan kaikkia asiakkaitamme kampuksilla.

Lue lisää toiminnastamme vuosikertomuksesta
0 perustettu
0 milj. liikevaihto
0 kpl rakennuksia
0 milj. bruttoneliömetriä

Omistajat ja omistusosuudet

SYK Oy:n omistavat yhdeksän yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja Suomen valtio. Suomen valtiota edustaa yhtiössä Senaatti-kiinteistöt.

Sanna Sianoja

"Toimintamme tarkoitus on olla paras kampuskumppani."

Toimitusjohtaja Sanna Sianoja

Tuemme asiakkaidemme menestystä.

  • Tarjoamme houkuttelevan ympäristön tehokkaalle ja laadukkaalle oppimiselle sekä tutkimukselle.
  • Olemme alueellisesti merkittävä kasvun mahdollistaja.
  • Tarjoamme asiakkaan toimintaa tukevat tilat tehokkaasti.
  • Olemme asiakkaillemme vastuullinen kumppani.

Arvot

  • Kuuntelemme ja puhumme
  • Vastuu yhteisestä
  • Asenne ratkaisee!

Missio

Omistamme ja kehitämme kansainvälisiä kampuksia osana elinvoimaisia korkeakoulukaupunkeja.

SYK ja vastuullisuus

Meille tärkeintä vastuullisuutta on kiinteistöjen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastaamme siitä, että asiakkaillamme on käytettävissään tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat. Tähtäämme siihen, että kiinteistömme ovat pitkällä aikavälillä kestäviä niin ihmisten, ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta.

Lue lisää vuosikertomuksestamme

Tehokas asiantuntija­organisaatio

Olemme noin 30 työntekijän asiantuntijaorganisaatio. Vaalimme toiminnassamme joustavuutta ja ketteryyttä, sillä toimintamme perustuu yhteistyöhön ulkoisten kumppanien kanssa.

Olemme pärjänneet erittäin hyvin erilaisissa työtyytyväisyyskyselyissä. Vuonna 2016 tehdyn kyselyn mukaan henkilöstömme työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja esimiestyö tuloksellista.