Asiakkuus- ja turvallisuuspäivät keräsivät yhteen SYKin ja omistajayliopistojen edustajat

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) perinteisiä asiakkuus- ja turvallisuuspäiviä vietettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti yhtenä tapahtumana Hervannan kampuksen Tietotalossa. Kaksi päivää kestäneessä tapahtumakokonaisuudessa torstaina 5.10. keskityttiin asiakkuuksiin ja perjantaina 6.10. turvallisuuteen. Aiempina vuosina kyseisiä omistajayliopistoille suunnattuja teemapäiviä on järjestetty erillisinä ajankohtina.

Torstain asiakkuuksiin painottuvan päivän aamupäivänä käytiin läpi SYKin ajankohtaiskuulumiset sekä strategiakauden lähestyessä päätöstä kerrattiin kuluneen kauden tavoitteet ja niiden edistyminen. Lisäksi läpikäytiin monikäyttäjärakennuskonseptia ja jaettiin kokemuksia monikäyttäjärakennuksista. Aamupäivän aikana käytiin myös läpi yhteisen kehitystyön etenemistä: missä mennään ja mitä tehdään seuraavaksi.

Iltapäivä oli pyhitetty omistajayliopistojen kuulumisille sekä ajankohtaiskatsauksille. Yliopistot pääsivät myös kertomaan näkemyksensä ja toiveensa SYKin tulevalle strategiakaudelle. Yhteisen keskustelun myötä yliopistot pääsivät kertomaan odotukset toimitilojen näkökulmasta SYKin strategisiin linjauksiin ja niiden sisällä oleviin painotuksiin. Keskustelussa esille nousseita asioita hyödynnetään yhtiön strategiatyössä.

Perjantain ohjelman keskittyessä turvallisuuteen, päivän aikana käytiin niin yliopistojen, SYKin kuin asiantuntijapuheenvuorojen myötä laaja ajankohtaiskatsaus painottuen kampusturvallisuuteen. Päivän ohjelmaan kuului mm. kampusturvallisuuden tilannekatsaus, katsaus SYKin digiturvallisuustyöhön sekä yliopistot kertoivat esimerkkejä kampuksilla sattuneista turvallisuuspoikkeamista. Lisäksi Rambollin edustaja Mikko Laiso kertoi yleisesti digiturvallisuudesta kiinteistöissä. Päivän aikana käytyjen keskusteluiden pohjalta kerättiin nostoja tuleviksi toimenpiteiksi SYKin ja yliopistojen yhteiseen kampusturvallisuustyöhön.

Kiitos kaikille osallistuneille asiakkuus- ja turvallisuuspäivistä!


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy