Aurum -rakennukselle suunnitteluvaiheen BREEAM-sertifikaatti erinomaisella arvosanalla

Turun Yliopistonmäelle Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen, biodiversiteettiyksikön ja kirjaston käyttöön rakennettavan Aurum -rakennuksen suunnitelmat ovat saaneet BREEAM-ympäristösertifikaatin arvosanan Excellent. Rakennuksen saavuttamat pisteet 77,7 % ovat poikkeuksellisen korkeat. Aurum on vasta yhdeksäs suomalainen Excellent-arvosanan suunnitelmilleen saanut uudis- tai peruskorjauskohde. Vain kaksi rakennusta, Helsinki-Vantaan T2:n laajennus sekä Lidlin logistiikkakeskus Järvenpäässä, ovat saaneet Aurumia korkeammat pisteet.

Hyvän lähtökohdan erinomaisen sertifiointituloksen saamiselle on luonut toimintatapa, jossa BREEAM-vaatimukset otettu mukaan suunnitteluun jo heti hankkeen alusta alkaen.

Käytännössä erinomaisen arvosanan saavuttaminen vaati ympäristöasioiden kokonaisvaltaista huomioimista.

Rakennus on suunniteltu energiatehokkaaksi ja myös laboratorioiden, joita rakennus sisältääkin runsaasti, energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomioita. Uusiutuvan energian suosimiseksi rakennukseen tulee niin aurinko- kuin maaenergiaakin hyödyntävät järjestelmät. Ympäristösertifioinnin energiaosa-alueesta Aurumin suunnitelmat saivat 82/100 pistettä.

Luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi on rakennuksen tontille suunniteltu muun muassa ekologin suositusten mukaisia ekologista arvoa parantavia piirteitä kuten linnunpönttöjä sekä pesäpönttöjä lepakoille.

Rakennuksen tulevia käyttäjiä ajatellen sisäolosuhteet on suunniteltu viihtyisiksi niin akustiikan kuin lämpömukavuuden kannalta. Luonnonvalon saatavuuteen on kiinnitetty huomioita ja toisaalta suunnitellen on hallittu häikäisyä. Sisäilman hyvää laatua on lähdetty varmistamaan tasokkailla taloteknisillä ratkaisuilla sekä sisäilmavaikutuksiltaan alhaisilla M1-luokitelluilla rakennusmateriaaleilla.

Aurum rakennetaan SYK:n ympäristövastuullisten periaatteiden mukaisesti. Aurum valmistuu vuoden 2021 keväällä ja otetaan käyttöön syksyllä.

 

Lisätietoja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy,
Ari-Pekka Lassila, asiantuntija, vastuullisuus
ari-pekka.lassila@sykoy.fi tai p. 040 834 6388


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy