BREEAM In-Use-sertifikaatit useille SYKin kohteille

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on saanut kaikkiaan kymmenelle rakennukselle BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatit. Pääosa sertifikaateista saatiin arvosanalla Very Good. Erinomaisen hyvät pisteet arvioinnissa sai Arvo 2-rakennus lääketieteen kampuksella Tampereen Kaupissa.

Rakennusten ympäristösertifikaatit on tarkoitettu ympäristötehokkuuden seuraamiseen ja todentamiseen sekä toimintamallien kehittämiseen ympäristötehokkuuden parantamiseksi. Mittaus- ja arviointijärjestelmä ohjaa ja yhtenäistää kiinteistöjohtamisen ja ylläpidon toimintamalleja. Ympäristösertifikaatti on kolmannen osapuolen, tässä tapauksessa Granlund Consulting Oy:n varmentama arvosana, mikä mahdollistaa vertailtavuuden muiden vastaavasti sertifioitujen kohteiden kanssa. Rakennuksen ympäristösertifikaatit voivat olla rakentamisvaiheen sertifikaatteja tai käytönaikaisia. Viime vuonna SYKissä aloitettiin jo pitkään tehtyjen rakentamiseen liittyvien sertifiointien lisäksi rakennusten käytönaikainen sertifiointi.

BREEAM In-Use -sertifiointi merkitsee käytönaikaista rakennuksen ympäristösertifikaattia. Järjestelmän mukaan voidaan sertifioida pelkkä fyysinen rakennus (osa 1 Asset Performance) tai kiinteistön hallinta (osa 2 Building Management) tai molemmat näistä. Myönnetty sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Sertifioinnissa saa pisteitä seuraavissa kategorioissa: terveys ja hyvinvointi, energia, sijainti ja liikenne, vesi, materiaalit, jätehuolto, maankäyttö ja ekologia, saasteiden hallinta sekä kiinteistön hallinta ja ylläpito. Kategorioiden painotetut tulokset lasketaan yhteen ja sitä kautta muodostuu kohteen lopullinen arvosana sekä luokitus.

SYKin nyt arvioiduista kohteista, erityisesti Arvo 2-rakennus Kaupin kampuksella sai erinomaisen hyvät pisteet. Arvo 2-rakennuksen tulos on 77,6 % osassa Asset Performance, ja se on nyt julkistamishetkellä osan korkein arvosana Suomessa. Tämä perustuu BRE:n ylläpitämään listaan julkisista sertifiointituloksista (linkki). Arvo 2 sai hyviä tuloksia läpi kategorioiden. Erittäin hyvät pisteet kerättiin esimerkiksi käyttäjien mahdollisuuksissa säätää sisäolosuhteita tilakohtaisesti, kestävän liikkumisen tukemisessa sekä turvallisuusasioissa.

SYKin muut kohteet, joille on nyt myönnetty BREEAM In-Use -sertifikaatit ovat Tampereen yliopiston rakennuksia: Festia, Kampusareena, Konetalo, Päärakennus, Päätalo, Rakennustalo, Sähkötalo, Tietotalo ja Konetalo. Arvo 2 -rakennuksen tavoin jo rakennettaessa BREEAM-sertifioitu Hervannan Kampusareena sai arvosanan Excellent Asset-osiossa ja arvosanan Very Good Building Management-osiossa. Muut rakennukset saivat vastaavasti arvosanat Very Good ja Good.

SYKin rakennuttamisen johtaja Aki Havia kommentoi asiaa:
– Olemme tyytyväisiä näihin tuloksiin, joita rakennukset nyt ovat saaneet. Tavoitteemme on kaikilta osin Very Good-arvosana. Jatkamme seuraavien kohteiden arviointia tavoitteenamme kaikkien suurimpien rakennustemme arviointi ja ryhdymme toimenpiteisiin, jotta jo arvioitujen rakennusten seuraavalla tarkistuskierroksella pystymme vielä parantamaan arvosanoja tavoitteemme mukaisiksi. Breeam In-Use -sertifiointi auttaa meitä johtamaan ja hoitamaan kiinteistöjämme paremmiksi ja kestävimmiksi.

SYKin virallinen BREEAM-arvioija on Granlund Consulting Oy asiantuntijana Susanna Kari. Näin Granlundin Kari luonnehtii SYKn sertifikaatin saaneita kohteita ja sertifiointiprosessia:
– On ollut ilo olla mukana näissä SYKn ensimmäisissä BREEAM In-Use -sertifioinneissa ja nähdä läheltä SYKin aito kiinnostus portfolionsa vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Jo nyt ensimmäisellä sertifiointikierroksella nämä Tampereen 10 kohdetta keräsivät hyviä pisteitä useissa BREEAM-kategorioissa. Muun muassa käyttäjille on tarjolla heidän toimintaansa ja hyvinvointiaan tukevia tiloja sekä tekniikkaa ja rakennusten elinkaaria pyritään pidentämään esimerkiksi säännöllisillä kuntoarvioilla sekä ennaltaehkäisevillä huoltosuunnitelmilla. Lisäksi erilaiset SYKn organisaatiotason toimintamallit kuten ennakoiva sisäilmatoimintamalli ja energianhallinta kokonaisuudessaan lisäävät kohteiden ympäristötehokkuutta ja tuovat samalla lisäpisteitä sertifioinneissa

Kari mainitsee myös muutaman kehitysasian, joita voidaan lähteä viemään eteenpäin seuraavaa sertifiointikierrosta ajatellen:
– Nyt sertifioiduissa kohteissa kestävyyttä voidaan parantaa BREEAM-näkökulmasta esimerkiksi vesikalusteisiin ja tonttien ekologiaan liittyen. Vesikalusteita voidaan lähteä suunnitelmallisesti vaihtamaan remonttien yhteydessä vähemmän vettä kuluttaviin vaihtoehtoihin. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen puolestaan voidaan aloittaa systemaattisesti arvioittamalla tonttien olemassa oleva ekologia ja tämän perusteella laatia suunnitelmia sen parantamiseksi.

 

Kuva: Kampusareena

Arvo 2 -rakennus

 

Lisätiedot:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Aki Havia, johtaja rakennuttaminen ja ylläpito
Puh. 040 527 7511
aki.havia@sykoy.fi

Granlund Consulting Oy
Susanna Kari, palvelupäällikkö
Puh. 040 1908 733
susanna.kari@granlund.fi

 

Granlund Consulting Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia kiinteistökonsultoinnin palveluita mukaan lukien kiinteistöomaisuuden hallinnan, kustannusohjauksen, kiinteistöjohtamisen sekä energia- ja ympäristökonsultoinnin palvelut. Granlund Consulting Oy on osa Granlund-konsernia, joka työllistää yli 1000 asiantuntijaa 23 kotimaan toimipisteessä sekä Dubaissa, Shanghaissa ja Lindköpingissä. www.granlundconsulting.fi

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin 1,3 miljardia euroa, ja se koostuu yliopistojen 244 rakennuksesta. Vuoden 2019 liikevaihto oli noin 165 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt on neuvotellut 135 miljoonan euron vihreän rahoituksen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy