Ennakkotietoa SYKin asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista

Kiitos kaikille teille 129 vastaajalle, jotka annoitte aikaanne ja palautetta vuotuiseen asiakastyytyväisyyskyselyymme. SYKiä kuvataan ennen kaikkea luotettavaksi, asiantuntevaksi, tärkeäksi, lähestyttäväksi sekä yhteistyökykyiseksi. Parhaiten olemme kyselyn tulosten perusteella onnistuneet ystävällisyydessä ja palvelualttiudessa sekä luotettavuudessa. Kehitettävää meillä on erityisesti yhteydenpidon aktiivisuudessa, ratkaisuhakuisuudessa sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtämisessä. Nämä otammekin erityiseen huomioon vuonna 2021. Havaitsimme, että kyselyn tuloksista on nähtävillä positiivista kehitystä usealla eri osa-alueella, tästä olemme erityisen iloisia. Noin 70 prosenttia vastaajista kokee SYKin onnistuneen melko- tai erittäin hyvin asiakkuuksien hoidossa sekä kiinteistöjen hoidossa ja ylläpidossa. Kokonaistyytyväisyys asettuu tasolle 3,7. Tästä on hyvä jatkaa! Julkaisemme lisää havaintoja kyselystä tammikuussa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi Oura -hyvinvointisormusta ja kolme Delicard -lahjakorttia. Oura -sormukset voittivat Sanna Anttilainen ja Seija Martikainen-Hautaluoma. Delicard -lahjakortit voittivat Hanne Alajoutsijärvi, Ulla-Maija Ojalammi ja Timo Haverinen. Onnea voittajille!

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluiden ja sähköisen kyselyn yhdistelmänä marras-joulukuussa 2020. Kumppanina kyselyn toteuttamisessa ja tulosten analysoinnissa oli Innolink Oy.

Lisätietoja kyselystä antaa mielellään asiakkuusjohtaja Jessica Örn, puh. 0400 910 296, jessica.orn@sykoy.fi.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SYKin vuosi 2023

Suruliputus Vantaan kouluampumisen johdosta keskiviikkona 3.4.2024

Maiju Lassilasta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi kiinteistöjohtaja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy