Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) toimitusjohtajalle Sanna Sianojalle tuli loppuvuodesta 2023 täyteen neljä vuotta SYKkiläisenä. Päätimme kirjoittaa tekstin, jossa käydään läpi tuota neljävuotista. Tuona aikana niin SYK kuin maailma ympärillämme on muuttunut paljon, mutta miltä tämä neljän vuoden ajanjakso on näyttänyt toimitusjohtajan silmin?

Kolmen kuukauden sääntö kertoo, että toimitusjohtajalla on klassisesti sata päivää aikaa tutustua firmaan, sen työntekijöihin ja panna muutokset alulle. Sianojalla täyttyi tuo maaginen toimitusjohtajan rajapyykki vuoden 2020 maaliskuussa, kun koko maailma pysähtyi.

Aloitin toimitusjohtajan roolissa vuoden 2019 loppupuolella. Aloitukseni jälkeen kävin keskustelut jokaisen SYKkiläisen kanssa aiheista: mikä yhtiössä on hyvää, mikä huonoa, mitä tehdä toisin ym., jonka jälkeen saisin otteen operatiivisesta kokonaisuudesta. Toinen iso kokonaisuus oli hallituksen puheenjohtajan kanssa toteutettu omistajakierros, jossa yhtiön omistajat antoivat omalta osaltaan palautetta yhtiöstä, sen toimintatavoista ja tulevista kehityksen painopisteistä. Kun kokonaisuus oli viimein kasassa, ajattelin, että nyt päästään kehittämään toimintaa. No, maaliskuussa todellisuudesta tuli hyvin erilainen kuin mitä siitä piti tulla, Sianoja muistelee.

Toinen tärkeä kokonaisuus tuoreelle toimitusjohtajalle oli SYKin toimintaan tutustumisen lisäksi rakentaa SYKin hallituksen ja omistajien kanssa yhteinen linja yhtiön tulevaisuudelle sekä sitä määrittävälle strategialle. Silloinen SYKin hallitus yhdessä omistajien kanssa näki olennaiseksi mm. omistajayhteistyön kehittämisen sekä omistajien äänen kuulumiin saamisen. Lisäksi toiminnan keskittyminen kohti ydintehtävää, eli omistajayliopistojen toimintaa nousi selvästi keskeiseen rooliin.

Kun katsoo taaksepäin kulunutta strategiakautta 2021–2023, voi vain todeta, että aika merkittäviä muutoksia on ympäröivässä toimintaympäristössä tapahtunut. Olen tyytyväinen, että olemme omistajayliopistojen edustajien kanssa päässeet tapaamaan kuluneen strategiakauden aikana säännöllisesti niin etäyhteyksin kuin läsnätapaamisin. Yhteistyömme omistajien kanssa sekä yhtiön toiminnan läpinäkyvyys, jota ennen nykyistä strategiakautta omistajamme meiltä toivoivat, ovat olleet iso kehitystoimenpide omassa toiminnassamme kuluneen kauden aikana. Sillä polulla olemme ja tuota polkua on tarkoitus kehittää entisestään, Sianoja kertoo.

On merkittävä osoitus hallituksen, omistajiemme sekä SYKin joustavuudesta, että nykyinen – nyt loppuvuonna päättyvä strategiamme – pystyttiin tekemään tuolloin vallinneesta maailmantilanteesta huolimatta, Sianoja jatkaa.

SYKin toiminta on tuonut Sianojalle uudenlaista näkökulmaa kiinteistöliiketoimintaan.

”Olen oppinut hyväksymään sen, että täytyy pystyä soveltamaan – toiminnassamme ei voi vain ajatella samalla tavalla kuin kiinteistösijoittajan roolissa aiemmin.”

Pitkän taustan kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistösijoittamisen maailmasta omaava Sianoja kiinnostui alkujaan SYKissä erityisesti siitä, kuinka saadaan laaja kiinteistökokonaisuus parhaiten optimoitua niin, että tilat palvelevat käyttäjiä ja heidän tarpeitaan.

SYKin yhtiö- ja kiinteistöstrategiassa on vahvistettu sitä, että teemme niitä asioita, jotka palvelevat yliopistoja. Fokuksemme ei ole kasvattaa hurjasti liikevaihtoa, vaan tehdä järkeviä asioita niin, että yliopistojen tilat ovat kustannustehokkaita. SYKin toiminta on tuonut minulle uudenlaista näkökulmaa kiinteistöliiketoimintaan, mutta olen myös päässyt hyödyntämään aiempaa kokemustani. Olen pystynyt soveltamaan ja oppinut myös hyväksymään sen, että täytyy pystyä soveltamaan – toiminnassamme ei voi vain ajatella samalla tavalla kuin kiinteistösijoittajan roolissa aiemmin, Sianoja toteaa.

On selvää, että kuluneet neljä vuotta ovat olleet vähintäänkin mielenkiintoisia toimitusjohtajan silmin. Tulevaisuuden suhteen Sianoja on positiivisin mielin, ja hän toivoo SYKin ja omistajayliopistojen yhteistyön kehittyvän entisestään. Lisäksi hänellä on selkeä visio SYKin roolista yhteistyön suhteen.

Iso toive ja odotus on, että pääsemme vuokrauspolitiikassamme eteenpäin. Meidän täytyy osata tuoda vaihtoehtoja ja sparrausta yliopistojen suuntaan. Meidän täytyy toimia ammattitaitomme mukaisena kirittäjänä sekä haastaa ja perustella, miksi jotkin asiat tehdään kuten tehdään, Sianoja toteaa.

Lisäksi toivon, että voimme jatkaa operatiivisen arjen selkeyttämistä. Niin, että emme tee liiallista byrokratiaa itsellemme. Vaikka tietynlaista byrokratiaa ja päätöksentekoa aina tarvitaan, se on fakta niin kauan kuin on osakeyhtiöstä kyse, tarkentaa Sianoja.

Vapaa-ajallaan teatterista nauttiva Sianoja priorisoi aina ensimmäiseksi perheen

Sianoja pääsee SYKin toimitusjohtajana tekemään tärkeää työtä, joka on hänelle merkityksellinen ja mitä hän itse arvostaa suuresti. Työn tärkeys ei kuitenkaan tarkoita, että se määrittäisi hänen arvojaan täysin.

Arvojärjestyksessäni tulee aina ensimmäisenä perhe. Olen sitä mieltä, että siinä miten käyttää aikaansa, omat arvostukset pitää siinä myös näkyä. Lisäksi olen myös suku- ja ystävärakas ihminen, pyrin aina priorisoimaan aikaa näille tärkeille henkilöille, Sianoja toteaa.

Vapaa-ajallaan Sianoja nauttii kulttuurista muun muassa teatterin parissa, ja jo työn sekä sen vaatiman matkustamisen myötä myös monet Suomen teatterit ovat tulleet tutuiksi.

Nautin teatterista. Jos olen jollain kampuspaikkakunnalla ja olen siellä yötä, usein katson, onko joku teatteriesitys illalla ja saako siihen lippuja. Arvostan teatterintekijöiden ammattitaitoa ja osaamista. Teatteri on hyvä paikka katsoa maailmaa erilaisin silmin, sanoo Sianoja.

Sianoja kertoo, että maalta kotoisin olevana henkilönä hän viettää joulua hyvin perinteiseen tapaan.

Olen viettänyt yksittäisiä jouluja lukuun ottamatta aina joulun lapsuudenkodissani. Osaan kyseenalaistaa monet operatiiviseen toimintaan liittyvät asiat ja kaavat, mutta oman jouluni kaava ei ole muuttunut 53:een vuoteen miksikään. Pojassani olen huomannut samaa ajatusta joulun suhteen: mummulassa tietyt asiat vain menevät tietyn perinteisen järjestyksen mukaan. Jouluuni kuuluu: kuusi, jouluruuat, joululaulut, perhe ja sukulaiset sekä tietenkin joulupukki ja joululahjat, Sianoja kertoo.


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy