Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

Kuvassa smart locin logo

Itä-Suomen yliopiston (UEF) sekä SYKin yhteistyössä syntynyt oppimis- ja tutkimusympäristö toteutettiin osana vuoden 2020 demohanketta. Hankkeen ideana oli luoda pelilaboratoriotila, jossa mahdollistetaan yhteisöllinen ongelmanratkaisu.

Oppimisympäristö korostaa oppilaslähtöistä oppimista

Syksyllä 2019 joukko opettajankoulutuksen opettajia keskusteli uusista opetusmenetelmistä sekä puutteesta tilasta, jossa havainnoida oppimista. Pakohuoneet olivat opiskelijoiden ja oppilaiden keskuudessa kuuleman mukaan suosittuja. Samaan aikaan käynnistyi SYKin demohaku, jonka myötä UEFin pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö -demohanke valittiin yhdeksi toteutettavista demoista.

Suunnitteluun osallistui Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston 12-henkinen henkilökunnan edustajista koostuva työryhmä. Varsinainen rakennustyöryhmä kokoontui useita kertoja. Tilasuunnitteluryhmä aloitti toimintansa keväällä 2020 sekä päätti toimintansa tilan luovutustilaisuudessa torstaina syyskuussa 2020. Joensuun kampuksen Educa-rakennukseen toteutetusta demotilasta tuli pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö nimeltä Sm4rt LOC (= Learning Observation Classroom), jossa toimitaan sekä todellisessa että virtuaalisessa ympäristössä.

Itä-Suomen yliopistossa projektitutkijana toimivan Ville Tahvanaisen mukaan ongelmalähtöinen opetus varsinkin luonnontieteissä on ollut ominainen tapa opettaa. Pelillisyyttä ei kuitenkaan ollut aiemmin juurikaan hyödynnetty opetusmenetelmänä.

Nämä kaksi asiaa halusimme tuoda yhteen tuomaan jotakin uutta käytössä oleviin menetelmiin. Kolmas tekijä demoa suunnitellessa oli korostaa oppilaslähtöistä oppimista, eli luodaan oppilaalle itselleen omistajuus oppimisestaan, kertoo Tahvanainen.

Pakohuone on ensisijaisesti tarkoitettu yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstölle sekä opiskelijoille, mutta sitä voi muokata sopivaksi minkä ikäisille käyttäjille tahansa. Tilassa voi kerrallaan työskennellä noin 20–25 henkeä, eli tilaan mahtuu yhdessä kokonainen koululuokka. Pakohuonelaboratorion ongelmanratkaisusarjat sekä pelillisyys motivoivat oppilaita oppimaan asioita uudella tavalla. Ympäristön avulla oppilaat oppivat ongelmanratkaisutaitojen lisäksi mm. vuorovaikutukseen liittyviä osa-alueita, kuten keskustelu- ja kuuntelutaitoja.

Tilaan tuotiin pelillisyyteen, opetukseen ja tutkimukseen tarvittava välineistö, järjestelmät sekä mallitoimintaohjeet. Tilassa käytettävä rekvisiitta löytyi yliopiston varastoista ja käytettiin kiertotalous hengessä. Lisäksi tilaan asennettiin talotekniikan perusinfran lisäksi omat ilmanlaatusensorit, joista saatava data on tilankäyttäjien saatavilla. Näitä käytetään muun muassa opetustutkimuksen parissa.

Kuvassa oppilas ratkomassa pakohuonelaboratorion tehtävää.
Pakohuonelaboratorion ongelmanratkaisusarjat sekä pelillisyys motivoivat oppilaita oppimaan asioita uudella tavalla. Kuva: UEF

Tilan ympärille on sittemmin syntynyt oma pakopelipedagogiikan käsitteensä

Demon innovaatioarvo oli merkittävä, sillä pakohuonekonsepti yliopistokampuksella toimivana oppimisympäristönä on ainutlaatuinen pelillisyyttä, ryhmää ja yksilöä tutkiva toimintaympäristö. Monikäyttöisenä ja muovattavana tutkimusympäristönä tilan käytettävyys turvattiin vuosiksi eteenpäin.

Sittemmin opetustilasta on tullut maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen havainnoinnin luokkahuone. Toista vastaavaa tilaa ei korkeakoulukontekstissa toistaiseksi ole. Väliaikaisia tiloja on monella tieteenalalla ollut, mutta pysyvää fyysistä tilaa ei, tarkentaa Tahvanainen.

Sm4rt LOC -tila on vuodesta 2020 ollut kuukausittaisessa käytössä, pois lukien kesän ja talven loma-ajat, jolloin tilan käyttö on ollut vähäisempää. Lisäksi pakohuonelaboratorion ympärille on sittemmin syntynyt oma käsitteensä: pakopelipedagogiikka.

Pakopelipedagogiikkaa hyödynnetään yli kahdellakymmenellä opintojaksolla Itä-Suomen yliopistossa. Se on todella hieno vipuvaikutus, jonka tila itsessään on saanut aikaiseksi. Tilan ympärille ja pakopelipedagogiikkaan on saatu myös muutamia kansallisia hankerahoituksia. Lisäksi tilaa hyödyntäen on tehty muun muassa noin kymmenkunta tutkimusta, kuten graduja ja opinnäytetöitä, toteaa Tahvanainen.

SYKin demot ovat yliopistojen kanssa toteutettuja hankkeita, joissa luodaan prototyyppejä tulevaisuuden tiloista ja kulttuurista. Demoissa on kyse tilan koko elinkaaren ajan jatkuvan tarvekehityksen tunnistamisesta, jota tuetaan tilatarpeiden ytimiin kohdistuvilla prosessiperustaisilla muutoshankkeilla. Prosessin aikana käyttäjät ja asiantuntijat luovat, rakentavat ja kokeilevat uusia tila- ja toimintakonsepteja. Muutoskohteen käyttöönottoa seurataan, ja ongelmakohtia kehitetään niiden havaitsemisnopeudella.

Katso alta oppimis- ja tutkimusympäristön esittelyvideo:

Artikkelikuva: UEF


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy